یکشنبه, ۱۰ مهر , ۱۴۰۱
مدیرعامل پتروشیمی تندگویان : در دو سال گذشته صادرات نداشتیم 26 مرداد 1401

مدیرعامل پتروشیمی تندگویان : در دو سال گذشته صادرات نداشتیم

  به دنبال مطرح شدن شاعبه ی صادرات پت پتروشیمی تندگویان و اخباری مبنی بر تاثیر این اقدامات بر تضعیف صنایع داخلی ،جناب آقای رضا قاسمی شهری مدیر عامل شرکت پتروشیمی تند گویان پاسخ داد و تاکید کرد: در دو سال گذشته هیچ صادراتی نداشتیم