مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی تندگویان برگزار شد
مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی تندگویان برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت  پتروشیمی تندگویان (سهامی‌عام) مورخ ۱۴۰۳٫۰۳٫۲۶ در محل پژوهشگاه صنعت نفت، مرکز همایش‌های بین‌المللی پژوهشگاه صنعت نفت تشکیل گردید. «مجمع در حال برگزاری است» «گزارش تکمیلی بزودی در نشریه و سایت»

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت  پتروشیمی تندگویان (سهامی‌عام) مورخ ۱۴۰۳٫۰۳٫۲۶ در محل پژوهشگاه صنعت نفت، مرکز همایش‌های بین‌المللی پژوهشگاه صنعت نفت تشکیل گردید.

«مجمع در حال برگزاری است»

«گزارش تکمیلی بزودی در نشریه و سایت»