این جمعه شب و شادی روح اموات الخصوص نیک مردان خیر یاد باد
این جمعه شب و شادی روح اموات الخصوص نیک مردان خیر یاد باد
این پنجشنبه پیشرفت کار مدرسه روستای ریتک از توابع بخش کتیج شهرستان فنوج سیستان وبلوچستان، برای شادی روح دکتررسول گنجی که هزینه آن توسط وه صنعتی رازی تامین وتوسط خیریه حضرت فاطمه زهرا س ساخته می‌شود بدوستان ارائه میگردد،

این جمعه شب و شادی روح اموات الخصوص نیک مردان خیر یاد باد

پیشرفت کار مدرسه روستای ریتک از توابع بخش کتیج شهرستان فنوج سیستان وبلوچستان، چشمگیر است.

برای شادی روح دکتررسول گنجی بزرگ مردی که هزینه تاسیس این واحد را  گروه صنعتی رازی و اخوان محترم ((مسعود، مهدی و رضا))  تقبل کردند

و برای توسعه و تجهیز ده ها جای و باقی صالحیات و باقیات از طريق خیریه حضرت فاطمه زهرا (س). پیشقدم شدند خداقوت گفت…

لازمست از تاسیس خانه های مهر و مکتب آموزش و اینگونه اعمال نوع دوستانه در این مناطق محروم که تا کنون نامشان هم بگوش هيچ کدام از ما آشنا نیست تجلیلی در خور صورت گیرد ،زیرا اکثر دانش آموزان  آن منطقه حتی شناسنامه ندارند واین کار بزرگ مردان طیب خاطری است برای جمله ما تا بار سنگینی که ناشی از بی توجهی ما که دستمان بدهانمان می‌رسد و توجه و نگاهی به  آن نداریم توجیه گردد.

این روستا درغرب بلوچستان است وحتی با ذره بین هم در نقشه ایران انرا نخواهید یافت ولیکن بزرگانی کارآفرین و دلسوز ملک و مملکت برای آبادی و آزادی آن از جیب شخصی هزینه می‌کنند تا ایرانمان از محرومیت گذر کند

 

روح دکتر رسول گنجی شاد و یادش گرامی باد