چهارشنبه, ۱۲ بهمن , ۱۴۰۱ | 11 رجب 1444 Wednesday, 1 February , 2023
گزارش تصویری مجمع شرکت نوسازی و ساختمان تهران 29 دی 1401

گزارش تصویری مجمع شرکت نوسازی و ساختمان تهران

مجمع شرکت نوسازی و ساختمان تهران برگزار شد

گزارش تصویری مجمع شرکت سرمایه گذاری ساختمان تهران 29 دی 1401

گزارش تصویری مجمع شرکت سرمایه گذاری ساختمان تهران

مجمع شرکت سرمایه گذاری ساختمان تهران برگزار شد

گزارش تصویری مجمع شرکت ماشین سازی اراک 29 دی 1401

گزارش تصویری مجمع شرکت ماشین سازی اراک

مجمع شرکت ماشین سازی اراک برکزار شد

گزارش تصویری مجمع شرکت بین المللی توسعه ساختمان 29 دی 1401

گزارش تصویری مجمع شرکت بین المللی توسعه ساختمان

مجمع شرکت بین المللی توسعه ساختمان برگزار شد

گزارش تصویری مجمع هلدینگ صنایع و معادن غدیر 29 دی 1401

گزارش تصویری مجمع هلدینگ صنایع و معادن غدیر

مجمع هلدینگ صنایع و معادن غدیر برگزار شد