یکشنبه, ۱۰ مهر , ۱۴۰۱
رکورد فروش ۳۶ هزار میلیارد تومانی و رشد ۱۰۸ درصدی ( شپدیس )  14 شهریور 1401
ثبت رکوردهای چشمگیر فروش در پتروشیمی پردیس در ۱۱ ماهه سال مالی؛

رکورد فروش ۳۶ هزار میلیارد تومانی و رشد ۱۰۸ درصدی ( شپدیس ) 

پتروشیمی پردیس در یک عملکرد عالی با صادرات ۳۰۰ هزار تن اوره و آمونیاک در مرداد توانسته رقم فروش کم نظیر چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی را رقم بزند!