یکشنبه, ۲۳ مرداد , ۱۴۰۱
پارس خزر ؛ نمادی از دانش بنیانی و اشتغالزایی  16 تیر 1401
شاخص ترین در لوازم خانگی 

پارس خزر ؛ نمادی از دانش بنیانی و اشتغالزایی 

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس خزر با حضور بیش از اکثریت درصدی سهامداران ، ذینفعان ، نماینده سازمان بورس اوراق بهادار ، اعضای هیات مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی و با ریاست مهندس هوشنگ دادوش ، مدیر صاحبنام و برجسته بازار سرمایه ، تشکیل شد .