شنبه, ۵ اسفند , ۱۴۰۲ | 15 شعبان 1445 Saturday, 24 February , 2024
تببین رویکرد اقتصاد چرخشی در کنفرانس پلنکس توسط مهندس تجلی زاده 17 آذر 1401

تببین رویکرد اقتصاد چرخشی در کنفرانس پلنکس توسط مهندس تجلی زاده

اقتصاد چرخشی یا دورانی یک نظام اقتصادی است که هدف آن صفر کردن ضایعات است و این نظام اقتصادی در مقابل رویکرد سنتی اقتصاد خطی قرار گیرد