یکشنبه, ۱۰ مهر , ۱۴۰۱
تقدیر از ورزشکاران برتر و مدال آوران شرکت سیمان سپاهان 17 شهریور 1401

تقدیر از ورزشکاران برتر و مدال آوران شرکت سیمان سپاهان

مدیریت شرکت نیز این موفقیت را به ایشان، خانواده ی ارجمندشان و همچنین همکاران شرکت تبریک گفته و برای ایشان آرزوی توفیق و سربلندی در تمامی مراحل زندگی را دارد.