یکشنبه, ۲۳ مرداد , ۱۴۰۱
میدان کار ، خدمت در دل بیابان 07 مرداد 1401
سیمان ساوه با مهندس فقیهی در مسیر پیشرفت

میدان کار ، خدمت در دل بیابان

بازدید سردبیر گروه رسانه‌ای اقتصاد و بیمه از کارخانه سیمان ساوه