شنبه, ۸ بهمن , ۱۴۰۱ | 7 رجب 1444 Saturday, 28 January , 2023
برنامه‌ تخصصی کوچینگ سازمانی و کارکنان 20 آذر 1401
ارائه برنامه‌ای متفاوت و در تراز جهانی از سوی سازمان مدیریت صنعتی

برنامه‌ تخصصی کوچینگ سازمانی و کارکنان

کارگروه تخصصی مشترک سازمان مدیریت صنعتی و موسسه کوچینگ و راه‌بری رای‌مانا، “برنامه‌ تخصصی کوچینگ سازمانی و کارکنان ” را برگزار می‌کنند