مستند دستان ایرانی ۲ | ماهنامه اقتصاد و بیمه
جمعه, ۱۴ بهمن , ۱۴۰۱ | 13 رجب 1444 Friday, 3 February , 2023
مستند دستان ایرانی ۲

این گزارش ، تعمیرات اساسی موفقیت آمیز توربین ژنراتور یکی از واحد های نیروگاهی در شرکت فجر انرژی خلیج فارس را به تصویر می کشد .

شرکت فجر انرژی خلیج فارس
قلب تپنده ی منطقه ویژه اقتصادی