عملکرد شستا در سال ۱۳۹۹ در قاب تصویر | ماهنامه اقتصاد و بیمه
جمعه, ۱۴ بهمن , ۱۴۰۱ | 13 رجب 1444 Friday, 3 February , 2023
عملکرد شستا در سال ۱۳۹۹ در قاب تصویر

خانواده شستا سودآوری ۳۲۰۰۰میلیارد تومانی را در اوج تحریم‌ها تجربه و در تبدیل تهدید به فرصت تلاش کردند.