«ما ‌توانستیم» – شرکت پتروشیمی آبادان | ماهنامه اقتصاد و بیمه
«ما ‌توانستیم» – شرکت پتروشیمی آبادان

روایتی از تلاش‌های جهادی متخصصان بومی شرکت پتروشیمی آبادان در احیای واحد ۶٠٠ و از سر گیری فرایند تولید