خلاقیت نمایشگاه آنلاین در آشتی دادن مردم با بیمه | ماهنامه اقتصاد و بیمه
جمعه, ۱۴ بهمن , ۱۴۰۱ | 13 رجب 1444 Friday, 3 February , 2023
خلاقیت نمایشگاه آنلاین در آشتی دادن مردم با بیمه

اسماعیل دلفراز، مدیرعامل بیمه ملت: کار خلاقانه نمایشگاه آنلاین می تواند میان مردم و صنعت بیمه آشتی ایجاد کند.