حضور بیمه ملت به عنوان تنها شرکت بیمه دارای توانگری مالی بالای ۲۰۰ در ۹ سال پیاپی | ماهنامه اقتصاد و بیمه
جمعه, ۱۴ بهمن , ۱۴۰۱ | 13 رجب 1444 Friday, 3 February , 2023
حضور بیمه ملت به عنوان تنها شرکت بیمه دارای توانگری مالی بالای ۲۰۰ در ۹ سال پیاپی

حضور بیمه ملت به عنوان تنها شرکت بیمه دارای توانگری مالی بالای ۲۰۰ در ۹ سال پیاپی نمایانگر توان مالی بیمه ملت در انجام تعهدات مالی و پرداخت خسارت به مشتریانش است.
بیمه‌گزاران با توجه به توصیه بیمه مرکزی مبنی بر انتخاب شرکت بیمه با توانگری مالی بالا، می‌توانند با آرامش خاطر به بیمه ملت برای انجام همه فعالیت‌های بیمه‌ای خود اتکا کنند.
بیمه ملت، همراه خانواده