حضور بیمه ملت به عنوان تنها شرکت بیمه دارای توانگری مالی بالای 200 در 9 سال پیاپی | ماهنامه اقتصاد و بیمه
حضور بیمه ملت به عنوان تنها شرکت بیمه دارای توانگری مالی بالای ۲۰۰ در ۹ سال پیاپی

حضور بیمه ملت به عنوان تنها شرکت بیمه دارای توانگری مالی بالای ۲۰۰ در ۹ سال پیاپی نمایانگر توان مالی بیمه ملت در انجام تعهدات مالی و پرداخت خسارت به مشتریانش است.
بیمه‌گزاران با توجه به توصیه بیمه مرکزی مبنی بر انتخاب شرکت بیمه با توانگری مالی بالا، می‌توانند با آرامش خاطر به بیمه ملت برای انجام همه فعالیت‌های بیمه‌ای خود اتکا کنند.
بیمه ملت، همراه خانواده