گزارش تصویری نشست خبری رییس کل بیمه مرکزی با اصحاب رسانه ((13 آذرماه 1400)) | ماهنامه اقتصاد و بیمه