گزارش تصویری نشست خبری رییس کل بیمه مرکزی با اصحاب رسانه ((۱۳ آذرماه ۱۴۰۰)) | ماهنامه اقتصاد و بیمه