گزارش تصویری نشست خبری رونمایی از پروژه ملی بیمه آرمان باعنوان «دستگاه مکانیزه صدور بیمه نامه های مسافرتی برای اتباع خارجی INEX» | ماهنامه اقتصاد و بیمه