گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت های مروارید هامون، معاون مجامع و امور شرکت ها و مدیر حسابرس داخلی هلدینگ مدیریت صنعت شوینده | ماهنامه اقتصاد و بیمه