گزارش تصویری مجمع عموی فوق العاده شرکت بازرگانی و تولید مرجان کار—–تیتر: افزایش سرمایه «کمرجان» مصوب مجمع گرفت–شرکت مرجان کار؛ یکی از تواناترین و بزرگترین واحدهای تولیدی فعال در صنعت ساختمان و تولیدکننده آجر سفال | ماهنامه اقتصاد و بیمه