گزارش تصویری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، بخش۲، عملکردی چشم نواز و بی بدیل از دکتر جمارانیان و تیم مدیریتش در تجلی جهش تولید | ماهنامه اقتصاد و بیمه