گزارش تصویری مجمع شرکت کالسیمین، بخش ۲، شرکت کالسیمین، بزرگترین تولید کننده شمش روی در خاورمیانه | ماهنامه اقتصاد و بیمه
جمعه, ۱۴ بهمن , ۱۴۰۱ | 13 رجب 1444 Friday, 3 February , 2023