گزارش تصویری مجمع سالانه گروه صنعتی بارز، بخش 2، نقش آفرین در صنعت لاستیک منطقه با بهترین کیفیت و تنوع محصولات | ماهنامه اقتصاد و بیمه