گزارش تصویری مجمع سالانه و فوق العاده بیمه عمر خاورمیانه، بخش ۲، تنها بیمه تخصصی بیمه عمر کشور به مجمع نشست | ماهنامه اقتصاد و بیمه