گزارش تصویری مجمع سالانه و فوق العاده بیمه عمر خاورمیانه، بخش ۱، وقت چیدن گردو | ماهنامه اقتصاد و بیمه