گزارش تصویری مجمع سالانه شرکت چادرملو، بخش ۱، چادرملو؛ نماد توسعه پایدار | ماهنامه اقتصاد و بیمه