گزارش تصویری مجمع سالانه شرکت لامپ پارس شهاب، شرکت لامپ پارس شهاب ؛اولین و بزرگترین تولیدکننده لامپ در ایران، با 51 سال سابقه در صنعت روشنایی | ماهنامه اقتصاد و بیمه