گزارش تصویری مجمع سالانه شرکت بهنوش ایران، بزرگترین تولید کننده نوشیدنی در ایران با مهندس محمد مهدی برقراری در اوج | ماهنامه اقتصاد و بیمه