گزارش تصویری: بازدید جعفر رییعی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس از غرفه شرکت‌های دانش بنیان و تولیدکنندگان داخلی حاضر در نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی | ماهنامه اقتصاد و بیمه