همایش مدیران جهادی روز دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ با حضور «محسن رضایی» معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و جمعی از کارآفرینان و تولیدگران اقتصادی در تالار وزارت کشور برگزار شد. (( گزارش تصویری )) | ماهنامه اقتصاد و بیمه