نشست خبری رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت چهل و دومین بهار انقلاب | ماهنامه اقتصاد و بیمه