️رشد ۲۴ درصدی درآمد وبملت در دی ماه نسبت به میانگین امسال
️رشد ۲۴ درصدی درآمد وبملت در دی ماه نسبت به میانگین امسال

بانک ملت با کسب درآمد ۶۱۰۰ میلیارد تومانی در دی ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با درآمد ۳۱۰۰ میلیارد تومانی دی ماه سال گذشته، ۹۶ درصد رشد داشته که حتی  ۲۴ درصد بالاتر از میانگین عملکرد خود در سال جاری است. تراز عملیاتی بانک در دی ماه ۱۴۰۰، بیش از ۱۹۰۰ میلیارد تومان مثبت بوده که […]

بانک ملت با کسب درآمد ۶۱۰۰ میلیارد تومانی در دی ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با درآمد ۳۱۰۰ میلیارد تومانی دی ماه سال گذشته، ۹۶ درصد رشد داشته که حتی  ۲۴ درصد بالاتر از میانگین عملکرد خود در سال جاری است.
تراز عملیاتی بانک در دی ماه ۱۴۰۰، بیش از ۱۹۰۰ میلیارد تومان مثبت بوده که نشان از استمرار روند ماه های گذشته دارد.
این مبلغ در دی ماه سال قبل ۱۱۰۰ میلیارد تومان بوده که بیش از ۷۳٪ رشد کرده است.