۷۶ هزارتن فرآورده پتروشیمی نوری مهمان رینگ صادراتی بورس انرژی
۷۶ هزارتن فرآورده پتروشیمی نوری مهمان رینگ صادراتی بورس انرژی
فردا قرار است۱۰ هزار تن بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند در رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران عرضه شود.

اقتصادوبیمه؛

به نقل از  مدیریت بورس انرژی ایران،

این بورس فردا میزبان عرضه ۱۰۰ هزار و ۶۶۲ تن فراورده هیدروکربوری است که ۹۱ هزار و ۹۵۰ تن آن صادراتی است.حدود ۳۶ هزار تن برش سنگین، ۲۰ هزار تن رافینت و ۲۰ هزار تن نفتای سبک تصفیه‌شده شرکت پتروشیمی نوری، ۱۰ هزار تن بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند و ۶ هزار تن برش پنتان پتروپالایش کنگان در رینگ بین‌الملل عرضه می‌شود.در رینگ داخلی نیز قرار است ۴ هزار تن بلندینگ نفتا و ۲ هزار تن آیزوریسایکل پالایش نفت بندرعباس، هزار و ۱۲ تن پنتان‌پلاس پتروشیمی پارس، هزار تن بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند، ۵۰۰ تن پروپیلن پتروشیمی ایلام، ۱۰۰ تن بنزول خام ذوب‌آهن اصفهان و ۱۰۰ تن گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام عرضه شود.