داده گستر عصر نوین از افزایش ۲۵ درصدی قرارداد خرید و تامین تجهیزات اجرای پروژه ایجاد زیرساخت ابری پیام رسان های بومی با شرکت ارتباطات زیرساخت در قبال تحویل تجهیزات اعلامی خبر داد.

شرکت داده گستر عصر نوین از افزایش ۲۵ درصدی قرارداد خرید و تامین تجهیزات اجرای پروژه ایجاد زیرساخت ابری پیام رسان های بومی با شرکت ارتباطات زیرساخت در قبال تحویل تجهیزات اعلامی خبر داد.

براین اساس، ایمان میری مدیرعامل “های وب” اعلام کرد: طبق اعلام کتبی شرکت ارتباطات زیرساخت (کارفرما) به قرارداد ۲۳۹٫۶ میلیارد تومانی خرید و تامین تجهیزات جهت اجرای پروژه ایجاد زیرساخت ابری پیام رسان های بومی که شامل خرید و تامین و حمل تجهیزات، راه اندازی و آزمایش و تحویل و سایر تعهدات می شود معادل ۲۵ درصد افزایش ابلاغ شده است. مبلغ الحاقیه معادل ۵۹٫۹ میلیارد تومان در قبال تحویل تجهیزات اعلامی توسط کارفرما است.