۲۳مهرماه روز جهانی استاندارد گرامی باد
۲۳مهرماه روز جهانی استاندارد گرامی باد
کسب نشان استاندارد ملی ایران برای ریل‌های تولیدی، برگ زرینی بر افتخارات شرکت ذوب‌آهن اصفهان