مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس که برای افتتاح واحد شیرین سازی برش سبک پتروشیمی بوعلی سینا امروز به ماهشهر سفر کرده بود،قبل و پس از برگزاری این مراسم که با حضور آنلاین رییس‌جمهور و وزیر نفت همراه بود، به جمع کارکنان و کارگران پر تلاش شرکت‌های تابعه هلدینگ رفت و با آنها از نزدیک […]

مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس که برای افتتاح واحد شیرین سازی برش سبک پتروشیمی بوعلی سینا امروز به ماهشهر سفر کرده بود،قبل و پس از برگزاری این مراسم که با حضور آنلاین رییس‌جمهور و وزیر نفت همراه بود، به جمع کارکنان و کارگران پر تلاش شرکت‌های تابعه هلدینگ رفت و با آنها از نزدیک و‌ چهره به چهره گفتگو داشت.
وی پس از این مراسم به بازدید برخی پروژه‌های شرکت‌های تولیدی و‌ اماکن شرکت عملیات غیر صنعتی ماهشهر رفت.