گواهینامه CE Marking ذوب آهن اصفهان تمدید شد
گواهینامه CE Marking ذوب آهن اصفهان تمدید شد

به منظور امکان دسترســی به بازار کشــورهای عضو اتحادیه اروپا و صدور محصــولات ذوب آهن اصفهان به این کشورها برای نهمین سال متوالی و با انجام ممیزی، گواهینامه CE Marking تمدید شد

اقتصاد و بیمه – به منظور امکان دسترســی به بازار کشــورهای عضو اتحادیه اروپا و صدور محصــولات ذوب آهن اصفهان به این کشورها برای نهمین سال متوالی و با انجام ممیزی، گواهینامه CE Marking تمدید شد.

مهدی کوهی مدیرعامل شرکت در جلسه افتتاحیه این ممیزی با اشاره به جایگاه استانداردها و گواهینامه های بین المللی در ذوب آهن اصفهان گفت: این شرکت به عنوان اولین و بزرگ ترین شرکت تولید کننده مقاطع ساختمانی در ایران، صادرات محصولات تولیدی به کشورهای خارجی و بازار کشــورهای عضو اتحادیه اروپا را مد نظر قرار داده و بدین منظور از پذیرش و پیاده سازی جدید ترین استانداردهای مربوطه استقبال می کند.
محمد صدری، مدیر کیفیت فراگیر شرکت در خصوص این دوره ممیزی گفت: ممیزی سالیانه گواهینامه نشان CE (Conformity European)توسط سرممیز موسسه ICDQ اسپانیا طی روزهای 23 و 24 بهمن ماه و بدون اعلام عدم انطباق عمده ای با موفقیت انجام گردید.
صدری، افزود: مدیریت های مختلف به ویژه آزمایشگاه مرکزی، نورد، فولادسازی، اتوماســیون و ارتباطات، خرید مواد اولیه و انرژی و نسوز در برگزاری موفقیت آمیز این دوره از ممیزی مشارکتی فعال داشتند.
در جلسه اختتامیه نیز، سرممیزموسسه ICDQ ضمن تشریح چگونگی ممیزی انجام شده در قسمت های مختلف شرکت، تلاش گسترده ذوب آهن اصفهان در جهت تحقق و ابقای شرایط استاندارد CE در این مجتمع صنعتی را قابل ملاحظه دانست و یادآور شد که ممیزی مراقبتی گواهینامه CE در ذوب آهن اصفهان همانند دوره های قبلی با موفقیت انجام و گواهینامه مربوطه تمدید اعتبار می گردد .