«گلدیرا» در ماه نخست چقدر فروش داشت؟
«گلدیرا» در ماه نخست چقدر فروش داشت؟

شرکت صنایع گلدیران در مدت ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۰ حدود ۴۲۵ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. فروش مدت مشابه سال قبل ۳۲۳ میلیارد تومان بود

به گزارش اقتصاد بیمه ، شرکت صنایع گلدیران در مدت ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۰ حدود ۴۲۵ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. فروش مدت مشابه سال قبل ۳۲۳ میلیارد تومان بود.