«گلدیرا» در ماه نخست چقدر فروش داشت؟
«گلدیرا» در ماه نخست چقدر فروش داشت؟

شرکت صنایع گلدیران در مدت 1 ماهه منتهی به 1401.11.10 حدود 425 میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. فروش مدت مشابه سال قبل 323 میلیارد تومان بود

به گزارش اقتصاد بیمه ، شرکت صنایع گلدیران در مدت 1 ماهه منتهی به 1401.11.10 حدود 425 میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. فروش مدت مشابه سال قبل 323 میلیارد تومان بود.