با نظارت مستمر و تلاش های پرسنل مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (گلدستون) در سال های ۹۸و ۹۹این مجموعه موفق شد به عنوان واحد برگزیده استانی در ایجاد و ارتقاء کیفیت انتخاب گردد.

این مهم با حمایت های مدیریت در ایجاد فضای کاملا علمی و تخصصی در آموزش نیروهای متخصص و جوان محقق گردید.

همچنین این موفقیت با تلاش پرسنل خدوماین مجموعه به ویژه سرکار خانم ایپک ترک پور محقق گردید که ایشان به عنوان مدیر کنترل کیفیت نمونه نیز از سوی اداره کل استاندارد استان انتخاب شدند.

با توجه به افزایش کیفیت این روند در ایجاد کالای با کیفیت ایرانی و افزایش سطح رضایت مندی مشتریان بسیار مؤثر خواهد بود که در شرایط فعلی کشور عزیزمان نیازمند چنین اتفاقات خجسته ای در صنعت خودرو خود می باشد.