گزارش ویژه یزدباف
گزارش ویژه یزدباف

فلاش دوربین چندین بار می زند تا قاب تصویرهایی نقش بندد که ثمره پایداری مردی است از دیار زنان و مردان قنات ، قنوت و قناعت. اینجا سرزمین پاک فرزندان درستی و راستی و خانواده دوست می باشد که رنج حفر زمین به طول ۹۰ کیلومتر را به جان می خرند تا قنات شکل بگیرد […]

فلاش دوربین چندین بار می زند تا قاب تصویرهایی نقش بندد که ثمره پایداری مردی است از دیار زنان و مردان قنات ، قنوت و قناعت.

اینجا سرزمین پاک فرزندان درستی و راستی و خانواده دوست می باشد که رنج حفر زمین به طول ۹۰ کیلومتر را به جان می خرند تا قنات شکل بگیرد و اهل خانه و اهل شهرش کاسه پرآب نوش جان کنند اینجا سرزمینی است که مردمش ایمان و سخت کوشی شهره آفاق هستند.

وقتی در خانه محقری که دو خانم صاحب خانه و بچه هایی که مشغول بازیند و گردش سوزن بر پارچه های برش خورده سوار می شود تا البسه ای اعم از پیراهن ، شلوار ، ملحفه و هر چیز دیگر شکل گیرد فلاش دوربین زده می شود می فهمی که کار در اینجا نهادینه است. وقتی صاحبخانه با ادب یزدی جواب سلام ما را می دهد و به استکان چایی میهمانمان می کند و می گوید اگر کاربلد باشی در این شهر کار هست و نیازی به سرمایه نداری چون یزدباف هست و زحمت بازار فروش پیدا کردن را هم نیازی نیست بکشی چون می دانی یزدباف خریدار هست باورم می شود که هنر ماهی دادن کجا و هنر ماهیگیر یاد دادن یعنی چه. می فهمم چون راست مردان باشند چه آسان شود فقط نان از عمل خویش خوری و منت حاتم طایی نکشی چه راحت تجلی پیدا می کند. نه تنها در این خانه بلکه در دهها و صدها جای دیگر زنان به همت یزدباف در یک منزل جمع و از برش تا دوخت و از اتو تا بسته بندی را انجام می دهند و مزدکار خوبی هم می گیرند. به راهی دیگر می روم و در این فکر غرق که این ایده حمایت از مشاغل خانگی و تامین نیاز اقشار با کمک کار خودشان در این روزگار چه سنت نیکویی است که یزدباف بنا نهاده و به آن ارج می نهد و این یعنی کاهش بزهکاری. در بازدیدی دیگر جوانی به کمال ادب آراسته و به علم پیراسته به استقبال می آیدو می گوید اینجا مجتمع ورزشی تفریحی است که هفتاد درصد کارش به اتمام رسیده و مانده سی درصد که آن هم به سرعت رو به اتمام است . اینجا از گود زورخانه تا میدان والیبال، بسکتبال، فوتسال ، پیست دوچرخه سواری در فضایی سنتی – مدرن به همت سکاندار یزدباف و بدون هیچ چشم داشتی به پا شده تا مردم شهر از آن بهره ببرند. درباب این مجتمع دهها صفحه باید نگاشت که هم مدرن است و هم سنتی و در یک کلام شاهکاری از معماری که وصفش آسان نبود و نباشد.

 

 

به جای دیگر می رویم اینجا بنای مدرسه است تا محصلان برگزیده یا به عبارتی مدیران آینده کشور در آن با خیال راحت در مجتمعی که از بهترین مداریس پایتخت هم مجهزتر است و از سالن نمایش و همایش تا آزمایشگاه و کارگاه و از کتابخانه و سالن ورزشی و … دارد به فن آموزی بپردازند. در مدرسه بیاد شیخ فضل اله همدانی وزیر الجاتیو سلطان محمد خدابنده و ربع رشیدی در تبریز افتادم یعنی جمع دپارتمانهای علوم پزشکی، هنر، علوم، قانون و پژوهشکده دارو و … در یک مجتمع. این بنای جامع و این فکر تربیت نسل آینده در این مدرسه شهر یزد و به همت یزدباف و محمد ضرابیه نشان آن دارد که هنوز در ایران زمین، بزرگمردانی نامی و بی همتا هستند که برای آموزش نسل جوان از وقت و جان و مال خویش هدیه و ارزانی می کنند برای گرانبها شدن ارزش کشور و مردمانش.

به جای دیگر می روم و در مسیر به مجتمع تفریحی و تجاری نوینی به اسم خلیج فارس می رسم و مشاهده می کنم این مجتمع عظیم تجاری که هوش از سر می برد در آمیختن هنر شهر بادگیرها و مدرنیته چه خوش سلیقه بنا شده است.

یزدباف را مردی استوار نگه داشته که نه در کسب قدرت هزینه کرده و نه در غالب شهرت خود و خانواده اش بدان نیازی دارد. پس از آمدن به پایتخت و در دفتر کارو خانه شب و روزی نبوده که این فکر رهایم کند که چقدر باکریمان و خیرین راحت می شود کارها را سامان بخشید. بله سامان بخشیدن شاه کلید حرفهایم هست. محمد ضرابیه برای آن که شهر یزد را چشم نوازتر، پابرجاتر و دانش زاتر کند از سرمایه شخصی که نتیجه ۸۰ سال زحمت و خون دل خوردن هایش است بدون هیچ توقع و چشم داشتی هزینه می کند، وقت می گذارد و جانانه همه موارد را پیگیری می کند و خالصانه و خاضعانه در خدمت است تا مردم شهربداند که برای به سامان رسیدن امور این پدر و پسر حواسش به همه چی هست از مدرسه سازی و اهتمام به آموزش نسل جوان تا تولید کارو اشتغال زائی، از تاسیس مجتمع ورزشی، تا مجتمع تجاری، از توجه به خانواده های نیازمند تا گسترش فرهنگ و هنر و تامین نیاز یعنی برآورده کردن همه خواستهای شهر در ابعاد گوناگون. چقدر خوب می شد دعای امثال من مستجاب می شد که از امثال استاد محمد ضرابیه، این رادمردصنعت، این بزرگ شهر و کشور یک چندتایی دیگر داشتیم تا همه جای میهن مان آبادتر گردد.

 

 

محمد ضرابیه و خانواده وی که هر یک بهتر از دیگری، پسران هر یک آریوبرزن و دختر آرتمیس و همسر عالیقدر و خاندانی متبرک، به عشق وطن لحظه ای نیست که آسوده باشند و فکر و ذهنشان در گروی آبادانی ایران طپش نداشته باشد. ختم کلام آنکه شهر یزد را در یزدباف دیدم که سر به بلندای سرها کشیده  و در جستجوی آینده ای مدرن ، سنت را واننهاده تا جهانیان را بخود متوجه سازد که در شهری که نفس عمل کار از دل باشد بایدش ثبت جهانی شود و گوهر بنامندنش.

مردان خدا پرده پندار دریدند یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند

هر دست که دادند از آن دست گرفتند هر نکته که گفتند همان نکته شنیدند

یک طایفه را بهر مکافات سرشتند یک سلسله را بهر ملاقات گزیدند

یک فرقه به عشرت در کاشانه گشادند یک زمره به حسرت سر انگشت گزیدند

جمعی به در پیر خرابات خرابند قومی به بر شیخ مناجات مریدند

یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند

 

 

 

پا به پای رقبای جهانی

داستان کارخانه ای که به زمین نخورد

 

 

به گفته مهندس محمد ضرابیه پايايـی و پويايـی رمـز موفقيـت و بقـاي « یزدباف » در ايـن سـالهاي پـر فـراز و نشـيب بـوده اسـت.
مديـران، كاركنـان و كارگـران یزدباف همـواره در صدد بوده انـد، همت و تلاش ايراني را
بـا توليـد محصوالتـي كه شـالوده قدمت و نوآوري اسـت به منصـه ظهور برسـانند و اميد دارند
تـا از ديـار قنـات و قنـوت و قناعـت، راهـی به سـوی دروازههای جهانـي اين صنعت بگشـايند
چـرا كـه معتقدنـد ايرانيان هميشـه شايسـته بهترينها هسـتند .
مهندس محمد ضرابیه با یادآوری سالهای پیش و ستمی که بر صنعت نساجی رفته بود از برنامه ها و رویکردهای خود برای ماندگاری یزدباف چنین سخن می راند :
پیشترها تاجرهای ما می رفتند قاچاق و انبار فصل گذشته چین را با رُبع قیمت می خریدند و ما نمی توانستیم باهاشون رقابت کنیم.
این موضوع باعث شده بود هر شخصی هر چیزی که می خواست بیاورد که این باعث شده بود خیلی به همه کارخانه های نساجی بطور عام و الخص یزدباف سختی حاکم شود . خیلی به ما فشار آمد که کارخانه را ببندیم و من که هیچوقت مسئول اجرایی نبودم بالاخره مجبور شدم خودم مسئولیت را قبول کنم . خیلی ها میپرسیدند با این احوال بازار چکار خواهید کرد. گفتم : من مردانه به میدان میروم و با مشکلات میجنگم یا به قول ما یزدی ها «یا اون منو می کشه و یا من او را درست می کنم».

 

واقعا هم تا دوسه سال پیش اصلا فکر نمی کردیم اینجوری بتوانیم موفق شویم ولی اعتقاد داشتم و باور به این داشتم که اگر درست برنامه ریزی شود ، صبر کنیم و کار کنیم حتما موفق می شویم . چرا که وقتی یک کارخانه یا یک مجموعه اقتصادی هدفمند و درست کار کند ،سود خواهد کرد و کارخانه اش را توسعه می دهد ، تکنولوژی می آورد و جنس نو می آورد و هر روز نوآوری می کند .
در اوایل دشواری فراوان بود و حتی جان ما به لب می رسید که چه جوری حقوق بدهیم , وحتی در برهه ای بدهی ما همه معوق شد . خیلی تهمت به ما زده شد خیلی اذیت مان کردند و انگ های مختلف زده شد ولی نه کنار کشیدیم و نه جا زدیم و….گذشت.
معتقدم که مردم شریفمان بی دانش و ناآگاه نیستند بلکه خیلی هم دانش دارند ولی کمک می خواهند تا بیشتر و بهتر شرایط کار و کسانی که در این سنگر هستند را بهتر بشناسند .
وقتی کسی یا مسئولی به من میگوید فکر میکنید میتوانید کار خود را بازهم رشد دهید با قاطعیت به او میگویم خیال می کنید ما نمی توانیم رشد اقتصادی در رشته های مختلف تولید کنیم و جزء بهترین ها و خوبان کشورمان شویم و با هم رقابت کنیم ، چرامیتوانیم اما ما بستر می خواهیم . به نظر من الان خیلی از صنایع ما و بطور ویژه صنعت نساجی توان رقابت با برندهای روز دنیا را دارد و معتقدم اگر در هرصنعت دیگری هم درست کارشود میتوان با محصولات مشابه دنیا رقابت کرد و سود برد . دیگر اینکه توازن برقرار شده و دلار مفت نیست که بدهند و بیخود ارزپاشی بکنند و همین مسبب میشود تا قیمت ها واقعی تر شود و کشف قیمت واقعی خود باعث حضور قوی تر در بازار رقابتی میشود چرا که تولیدگر باید برای اینکه محصولش که پول برایش خرج شده هم کیفیت را در نظر بگیرد و هم عمق بازار را بشناسدتا مخارج کرده اش با فروش به جیبش برگردد .
به نظر من تولیدات هر جنسی را که از خارج می آوریم این پتانسیل وجود دارد که جنس داخلی با آن رقابت کند .
نمایشگاه امسال را نمی دانم دیدید یا نه . بنظرم که کار هنرمندان و صنعتگران ایرانی بسیار پیشرفت کرده بود و قابل مقایسه با سالهای گذشته نبود وقتی می رفتیم توی سالن خیال می کردید اینها همه ایتالیایی و ترک ها هستند در حالی که همه شان ایرانی بودند و این به علت بود که چون تولید گر باید دنبال بازگشت سرمایه اش باشد پس محصول مشتری پسند عرضه میکند تا خریدار سمتش برود و او سود کند .

 

 


در نظر بگیرید که صنعت منسوجات و پوشاک سودش بیشتر از اکثر صنایع است ولی یک احتیاجاتی دارد که در حال حاضر ما خیلی برایش تربیت نشدیم و برایش ساخته نشدیم و برای آن تجربه نداریم . یکی از این موارد که سخت باید در آن کار کنیم ، بُعد طراحی و شیکی و قشنگی است که بحمدلله الان داریم در آن راه می افتیم . برای حل این موضوع ما در یزد باف پارچه های خوب و با کیفیتی اش را تولید می کنیم و برنامه مان هست با بهبود طراحی های روز و مورد اقبال سلیقه تمام مشتریان یک برند آبرومند و بسیار خوب و قیمتی مناسب داشته باشیم .
با اینکه لباس های و حتی ملحفه و لباس کار را خودشان می دوزند ولی باز آنها هم تنوع دارند و اینجور نیست که در طراحی آنها هم نتوان خلاقیتی به کار برد که مورد اقبال بیشتری باشد . در یزدباف اما دنبال طرح های متنوع و شیکی هستیم که دوشادوش رقبای خارجی و برندهای آنها بتواند در سبد خرید مشتری قرار گیرد . هرچند در موارد متعددی به کارخانجاتی که پوشاک تولید می کنند خیلی سرویس می دهیم ولی باز معتقدیم باید روی طرح و رنگ در ایران بیشتر کار شود تا محصولات با کیفیت ساخته شده از پارچه های مرغوبمان هر روز بیشتر در قفسه های فروشگاه ها و بوتیک های شناخته شده قرار گیرد . در یزدباف چندسال پیش یک کارگاه دوخت شلوار لی درست کردیم و آنجا را به صورت یک پایگاه دراوردیم که در این کارگاه کوچک ۱۶ متری روزی ۲۰ تا شلوار لی تولید میشد . مفتخرم بگویم همان کارگاه کوچک بواسطه اینکه محصولاتش با استقبال مواجه شد الان توسعه یافته است و شده ۵۰۰ تا و انشاءالله با همین روند می رود روی عدد ۱۲۰۰۰ تولید برای سال آینده و بسیار محتمل است به ۲۵۰ هزار تولید برسد در هدف گذاری بعدی .
برای حمایت از اقشاری که نیازمند کار بودند در یزدباف برنامه ریزی کردیم و غیر کارگاه های اصلی اقدام به حمایت از کارگاه های خانگی تولید پوشاک کردیم . هم اکنون بیش از ۱۰۰ خانوار و تعداد چند صد خانم برای ما کار می کنند به این ترتیب که ما به آنان پارچه می دهیم و چرخ خیاطی اگر نداشته باشند برایشان می خریم و کمک می کنیم و از مزدشان کم می کنیم . این ارزشمند است که می بینی در هرگوشه ای از شهر کارگاه های خانگی وجود دارد که چندین خانم کنار هم نشستند و دارند برای یزدباف کار می کنند. تولیداتی متنوع که انواع و اقسام کوله پشتی بچه ها ، کالاهای آشپزخانه ، کالاهای خواب ، پیراهن ، مانتو و همه چی را شامل میشود .

 

در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و عِرقی که به این مردم عزیز داریم بزرگترین مجموعه ورزشی یزد را داریم می سازیم که انشاءالله طبق زمانبندی فاز اول آن بزودی به بهره برداری میرسد آنهم در شلوغ ترین منطقه یزد تا دختر و پسر ، جوان ومیان سال و کهنسال برای ورزش کردن در یک محیط زیبا و اصیل که بهترین مصالح و زیباترین معماری را دارد بر سلامتی خود بیافزایند .
از روز اول کار معتقد بودیم که شفافیت و صداقت داشتن ددر همه امور از مالی و مالیات تا عملکرد باید ضمیمه کارمان باشد تا برکت به ما برسد و با همین اصل تا بحال نشده که ذره ای از فعالیت هایمان را گزارش به مردم و مسئول ندهیم . از نظر دولت ،مجموعه ما شفاف ترین سیستم را دارد هرچند همه اینها وظیفه است و نمی خواهیم بگوییم هنر کرده ایم بلکه خودمان هم اذعان داریم که یک مسئولیتی داریم توی شهرمان که وطنمان است وباید برای انجام این وظیفه که همان توسعه و تعالی و پیشرفت برای شهرمان هست همه جوره هزینه کرده و پایش می ایستیم .

 

 

یزد نامه

ساعت ۱۸ و ۱۰ دقیقه سه شنبه پنجم بهمن ماه یک هواپیمای فوکر ۱۰۰ خطوط هواپیمایی کارون با ۱۱۰ نفر سرنشین بدون آنکه لحظه ای تاخیر از فرودگاه مهرآباد تهران داشته باشد به سوی یزد حرکت میکند و من مسافر شهر بادگیرها برای دیدن این شهر کهن و یکی از قدیمیترین کارخانه های نساجی کشور .
خوب می دانم که پيشينه يزد آكنده از تلاش پي گير مردماني پارسا وسخت كوش است كه به رغم طبيعت گرم وخشك اين ديار، كمرهمّت بسته اند تا به بركت پشتكار، خلاقيّت وذوق هنري خدادادي، نام شهر وديار خودرابلند آوازه گردانند.
پس از ۵۰ دقیقه در فرودگاه شهید صدوقی شهر یزد در فاصله بیش از ۶۰۰ کیلومتری پایتخت به زمین می نشینیم و بعد از یک دهه دوباره عطر دلنشین شهر بادیه به مشام می‌رسد.

 

یزد کهن شهری است‌ دلخوش کرده با سنن قدیمی در دل بیابان که آثار ماندگار بیشماری در خود به همت راست قامتان دلسوز مُلک و مُردم در خود جای داده است . از فرودگاه که ۱۰ کیلومتری با مرکز شهر فاصله دارد به میزبانی یکی از بچه های زحمتکش کارخانه جناب جمال میر جلیلی که هم ادب و وقار و هم لهجه شیرین یزدی دارد به سمت مهمانپذیر خود کارخانه راهی می شویم. از فرودگاه شهید صدوقی که به سمت شهر روانه می شوی بافت همسان شهری دلنواز است و خوب متوجه می شوی که چرا این شهر یک میراث ماندگار است که همه برای ثبت جهانی شدن آن پافشاری می کنند. قبل ورود به مرکز شهر در سمت راست تابلو شهرک صنعتی به چشم می آید. شاید به جرات بتوان گفت تنها کارخانه ای که در خود شهر هنوز قلب تپنده تولید می باشد همین کارخانه یزدباف است که مردان و زنان شریف یزدی از سال ۱۳۳۵ یعنی بیش از ۶۵ سال در آن مشغول جهاد خدمت در سنگر تولید هستند. بعد گذر از چندین میدان و خیابان و چهارراه به بلوار یزدباف و نهایتا میدان یزدباف می رسیم که دقیقا روبروی درب ورودی کارخانه واقع است.

به سمت مهمانپذیر خود کارخانه که راهی می شویم سرسبزی درختان بلند حواسم را به خود معطوف می کند درخت های کاج ۲۰ متری اینجا یعنی تداعی شدن استواری، سرسبزی و ماندگاری. درخت های کاج ۲۰ متری قطار شده کنار هم در دل یک شهر واقع شده در قلب بیابان و در یک جای حصار شده بزرگ نشان از یک تاریخ پیش از ۶۰ ساله در سنگر یک مجتمع عظیم تولیدی دارد که سر به فلک کشیده و نشانی از پابرجایی می باشند. برای قطار شدن و کنار فم قرار گرفتن این ستون های سبز یک عمر محافظت و مواظبت لازم بوده تا اینان نخشکند و امروزه برای همچو من یک تاریخ پویایی بیش از شش دهه ای را نشانی و آدرس دهند.
شک ندارم که اگر نبود یک باغبان روشن ضمیر که برای سرسبزی و نشاط این نمادهای سبز در دل کویر از خوشی و آسایش خود بگذرد و تمام هم و غم خود را بگذارد بر سبزی و مانی بودن این کاج ها بی شک می بایست تابحال بر تن خشکیده آنها هزاران فاتحه ها نثار می شد.

 

ولی خدا را شکر می کنم محمد ضرابیه که همت و همیتی مثال زدنی برای به حرکت درآوردن چرخ صنعت دارد این ستون های سبز را نگهبانی و پاسداری کرده، تا در دل شهر باگیرها، عینیت گره خوردن کار و هنر و خدمت نمود پیدا کند و یزدباف و درختان سر به فلک کشیده اش نمادی از پویایی و پایایی باشند.
همراه دو همکارم با دعوت میزبان به داخل سوئیتی در دل کارخانه داخل می شویم. در داخل سوئیت ساده و تمیز و مرتب، اول از همه تابلویی با مضمون، الهی سینه ای آتش افروز و سپس قرآن و جانماز چشم نوازی می کند و مثلث ما، دوربین و کاغذ و ساک دستی را به کناری نهاده به دیدن شهر مردمان تلاشگر و سخت کوش می رویم.
و اما در مورد این استان دیدنی که بزرگترین کارخانه نساجی فعال خاورمیانه در آن واقع است بهتر است به تفصیل تر سخن بگویم.
استان یزد
استان یزد از سرزمین‌های کهن و تاریخی ایران زمین است . ابن حوقل در کتاب «ایران فی صورة الارض» درباره یزد می‌نویسد: «از مهمترین شهرهای ولایت اصطخر از سوی خراسان «کثه» است و آن حومه یزد و ابرقویه می‌باشد… اما کثه که حومه یزد است، شهری است در کنار بیابان و هوای آن خشک سالم است و مانند شهرهای کوهستانی فراخ نعمت است و روستایی دارد که محصولش ارزان است. بیشتر بناهای آن دراز شکل است و از گل ساخته شده. در آنجا شهری است استوار که قلعه‌ای با دو دروازه آهنین دارد: یکی به نام ایزد (باب ایزد) و دیگری در مسجد (باب‌المسجد) که نزدیک مسجد جامع است. این جامع در ربض قرار دارد و آبهای آن از قنات تأمین می‌شود .

 

در بعضی از منابع بنای اولیه برخی از شهرهای این استان چون (میبد) را به سلیمان پیغمبر، (یزد) را به ضحاک و اسکندر مقدونی و (ابر کوه) را به ابراهیم پیغمبر نسبت داده‌اند. این بیانگر قدمت و دیرینگی پیشینه تاریخی و فرهنگی سرزمین و مردم این دیار است. مجموعه آثار باستانی پراکنده موجود در این استان نیز به سهم خود گویای این پیشینه تاریخی است. آثاری چون دست افزارهای سنگی بدست آمده از دره‌های شیر کوه، نگاره‌های روی تخت سنگ کوه ارنان، تکه سفال‌های منقوش نارین قلعه میبد – متعلق به دوره ایلامی، غارهای استان و آثار معماری و شهرسازی باستانی و… نشان می‌دهد مدنیت یزد، در چهار کانون باستانی (مهریز و فهرج)، (یزد)، (رستاق و میبد) و (اردکان) متمرکز بود. پژوهشگران این منطقه را که در مسیر شاهراه‌های باستانی (ری – کرمان) و (پارس – خراسان) قرار داشت، جزء سرزمین‌های دوردست مادها شمرده‌اند.
دارالعباده
شهر یزد مرکز استان یزد و شهرستان یزد است که جزو ۱۸ کلان شهر ایران محسوب می‌شود و در مجاورت کویر مرکزی قرار گرفته‌است .

 

شهر یزد در بین رشته کوه‌های شیرکوه و خرانق واقع شده و به دلیل دوری از دریا و نزدیکی به کویر، یزد به یکی از خشکترین شهرهای ایران تبدیل گردیده است. هرچند بیشتر مردم یزد شیعه دوازده امامی هستند اما زرتشینان زیادی هم در این شهر سکونت دارند. یزدی ها با لهجه مخصوص خود به زبان پارسی رایج صحبت می‌کنند. طبق شواهد تاریخی یزد سرزمینی با قدمت ۳۰۰۰ ساله است. یزد شهر بادگیرها و خانه‌های قدیمی است که پس از گذشت چندین سال بافت قدیمی خود را حفظ کرده او مردم به طور سنتی زندگی می‌کنند.
واژه یزد، در لغت به معنای سپند و پاک بوده و وجه‌تسمیه این شهر، سرزمین مقدس و شهر خدا است. اصطخری درباره یزد می‌گوید: «کثه مرکز یزد، شهری است درحاشیه کویر دارای هوای خوب و در عین حال واجد آسایش و تنعم شهرهای بزرگ است». واژه یزد نامی است باستانی، که ریشه در «یشت» یا «یزت» و «یسن» دارد، با مفاهیمی چون ستایش، نیایش، پرستش، ایزد و … که یکی از فصول پنجگانه اوستا هم، با یکی از این نام‌ها یعنی یشت خوانده شده‌است. بعد از آمدن اسلام و گرایش مردم یزد به دین اسلام عنوان «دارالعباده» به این شهر داده شد.
یزد که به نخستین شهر خشت خام جهان شهره است به عنوان نخستین شهر تاریخی ایران و بیست‌ودومین اثر تاریخی کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. . شهر یزد یکی از قطب‌های پزشکی و فرهنگی ایران به‌شمار می‌آید که نخستین صندوق امانات جهان ۱۷۰۰ سال پیش در حوضه تمدن این شهر بنا نهاده شده‌است . اوج آبادانی یزد، از سده «هشتم هجری» به بعد بوده و اتابکان یزد از مهم‌ترین عوامل پیشرفت این شهر در سده‌های گذشته به‌شمار می‌روند. یزد به عنوان شهر بادگیرها، دارالعباده، دارالعلم و دارالعمل، حسینیه ایران، شهر دوچرخه‌ها، شهر شیرینی، شهر قنات و قنوت و قناعت و شهر آتش و آفتاب معروف است.
دیدنی های یزد بسیار زیادند و در هر کوچه پس کوچه‌ای از این شهر که را بروید، حس عطر کاه گل و تماشای خانه های تاریخی شما را غرق در لذت خواهد کرد. بر اساس مدارک تاریخی، سفرنامه ها و سیاحت نامه‌ها، از قبل از ورود اسلام و از دوران آریایی ها تاکنون، یزد نام‌های گوناگونی داشته است
نامهای قدیمی یزد در پیش از اسلام
ایستاتیس: یعنی شهر دارای چشمه پوشیده نیرومند یا قنات نیرومند. بر اساس نظر برخی تاریخ نویسان، در زمان هخامنشیان شهر باستانی یزد ایستاتیس نامیده میشده که در دامنه‌های مهریز قرار داشته، زیرا در دوره های گذشته یزد فقط یک شهر نبوده بلکه منطقهای از فهرج تا نایین را در بر میگرفته است.
کثه: پژوهشگران تاکنون نظر قطعی درباره ریشه کثه نداده‌اند. برخی این واژه را به معنای شهر کوچک می‌دانند زیرا در مقایسه با شهر بزرگ ایستاتیس، بسیار کوچک بوده و در حاشیه‌ی شهر قرار داشته است. از کثه با عنوان مرکز یزد همراه با هوای خوب و دلنشینی یاد شده که مردم با آسایش در آن زندگی میکردند. ولی در تاریخ جدید این شهر را اولین بنای یزد دانسته‌اند که به دستور اسکندر مقدونی ساخته شده است. از آنجایی که یزد شهر قناتهاست، افرادی دیگر هم کثه را معادل قنات دانسته و دلیل نامگذاری یزد را این موضوع عنوان کرده‌اند.
یزدانگرد: به دستور یزد گرد اول در زمان ساسانیان شهری با نام یزدانگرد ساخته شد که وی آن شهر را به دخترش هدیه داد. درباره‌ی این نام هم نظرات مختلفی وجود دارد. برخی میگویند این شهر را به نام یزدان می‌ساختند، از این رو آن را یزدانگرد نامیدند و یزدگرد اول هم شاپور نام داشته که به واسطه ساخت شهر به این نام مشهور گردید.
نامهای قدیمی یزد پس از اسلام
دارالعباده: در دوران پیش از اسلام یزد شهر مقدس زرتشتیان بوده، از این رو در زمان ملکشاه سلجوقی به فرمان او نام دارالعباده برای آن انتخاب گردید.
دارالعلم: در زمان آل مظفر، این شهر از لحاظ فرهنگی و ایجاد مراکز تعلیمی رشد چشمگیری داشت و در تمام ایران حرف اول را از لحاظ دارالتعلیم میزد.
یزد: واژه یزد از ریشه واژه یزش در زبان پارسی میانه، به معنای ستایش و نیایش و از واژه یزدان به معنی پاک، مقدس و شهر خدا است که در حال حاضر این شهر باستانی را به این نام میشناسیم.
شهر یزد علاوه بر نامهای قدیمی خود، به القاب دیگری هم سرشناس است، از جمله: شهر بادگیرها ، نگین کویر ، شهر شیرینی ، قطب پزشکی ایران ، شهر دوچرخه‌ها ، شهر زرتشتیان و.. .

 

نقاط دیدنی و جاذبه ها
وجود آتشکده قدیمی زرتشتیان که آتش درون آن بیش از ۱۶۰۰ سال است که روشن نگه داشته شده و همچنین دخمه زرتشتیان و بناها و نمادهای متعددی از زرتشتیان اصیل پارسی و تعداد نفوس بالای آنها در ان شهر — دارالتعلیم های متعدد ، مدارس، مساجد، مکاتب ، دارالسیاده‌ها وخانقاه‌های فراوان از دوره ایلخانی — میدان امیر چخماق و مسجد امیر چخماق، مصلای عتیق و کاشی کاری‌های مسجد جامع و مدارس و کتابخانه‌های متعددی چون، مدرسه و کتابخانه قطبیه سرپلوک، مدرسه دارالصفا، مدرسه و کتابخانه یوسف چهره، مدرسه و کتابخانه اصیلیه سرد هوک و کتابخانه باوردیه از دوره تیموریان — باغ دولت‌آباد، باغ ناصریه، مدرسه شفیعیه ، مدرسه خان، مسجد شاه طهماسب ، عباسیه ، میدان خان، بازار خان، بازار قیصریه ازدوره صفویه—کاروان سرای مشیرالممالک آب انبار رستم گیو از دوره قاجاریه از جاذبه ها و ویژگی های این شهر قدیمی و با تاریخ و سبقه ای ارزشمند است .
یزد با شهرهای حمص در سوریه، یازبرین در مجارستان، نزوی در عمان، اولگین در کوبا، یئوسو در کره جنوبی خواهرخواندگی دارد. خوب است بدانید اولین بانک جهان در یزد تاسیس شده است و قدیمی ترین نخل ایران که مربوط به مراسم عزاداری امام حسین (ع) در یزد قرار دارد.
یزد دارای صنایع دستی، سوغاتیها و غذاهای متنوعی از جمله شیرینی، کیک، قطاب، پارچه، زیرانداز، آش و عرقیجات است. در سرتاسر یزد جاذبه‌های چشم نوازی وجود دارد که باید حتما از آنها دیدن کرد.
مسلماً بارزترین خصوصیت شهر یزد را می‌توان وجود محله‌های قدیمی و سنتی با کوچه پس کوچه‌های خشت و گلی در هم تنیده، بازارها، مساجد، حمام و خانه‌های آن دانست. در مجموع ۷۷ محله از مجموعه محلات شهر یزد به دلیل قرار گرفتن در محدوده بافت تاریخی یا در حریم آن، در سال ۱۳۸۴ و با شماره ۱۵۰۰۰، تحت عنوان «بافت تاریخی یزد» به ثبت آثار ملی رسیده‌اند که مهم‌ترین محله باستانی یزد چهار منار می‌باشد. محلات مسجد جامع، بازار نو، فهادان و شاه ابوالقاسم در محور اصلی گردشگری یزد و حدفاصل مسجد جامع و زندان اسکندر قرار دارند.
نساجی
در یزد که شاید بتوان آنرا نقطه پرگاری برای حول محور کشیدن ایران برشمرد از دیرباز تجارت رونق فراوان داشته و از صنایع دستی و شیرینی گرفته تا ترمه و پارچه علتی بوده است تا هم در شهر افراد متعددی به کار تولید و تجارت مشغول باشند و هم معلولی برای کاروانیان و تاجران تا انبان خود را از باکیفیت ترین مصولات پرکنند .
یکی از این محصولات پرطرفدار پارچه و البسه و بطور کلی منسوجات با کیفیت شهر یزد بوده است که باعث شده از ازمنه بسیار قدیم و پیش از اسلام تا ظهور و سقوط سلسله های متعدد در بعد اسلام و حتی هم اکنون منسوجات این شهر دوست داشتنی دارای ارج و قرب فراوان و مورد اسقبال بسیاری افراد بوده و مشتریان بسیاری در داخل و خارج فلات ایران به دنبال منسوجات مرغوب یزدی باشند . یکی از این دوره های پررونق در دوره صوفیان بوده و حتی مکرر در سفرنامه ها و نامه ها درج و ثبت شده است که در عصر صفوی که بازرگانی ایران رواج و اهمیت زیادی یافت و بازرگانان خارجی به ایران روی آوردند به ویژه ابریشم و منسوجات ایران در بازارهای اروپایی به خوبی معرفی شد منسوجات استان یزد بسیار مورد اقبال خارجیان بوده است. در آن دوره درخشان تاریخی از یک سو بازرگانان اروپایی و از سوی دیگر تجار هندی از طریق راه‌های زمینی بین اصفهان و دهلی دررفت‌وآمد بودند و یزد به علت داشتن ابریشم و منسوجات مرغوب و موقعیتی که در مسیر راه زمینی داشت، رونق و اهمیت زیادی یافت.
همانطور که گفته شد صنعت نساجی به عنوان یك صنعت اصیل و سنتی سابقه بس طولانی در استان یزد دارد و این صنعت در این منطقه علاوه بر تاریخچه طولانی،‌ پیشرفت و ترقی بسیار شایان توجهی طی نموده و به یقین می‌‌توان ادعا نمود میزان رشد و توسعه آن چشمگیر بوده است. یكی از علل پیشرفت این منطقه در ازمنه قدیم را می توان وجود راه ابریشم كه یكی از رگهای اصلی اقتصادی مملكت بوده است، برشمرد. امروزه نیز در یزدتولید محصولات با کیفیت و دارای تنوع در طرح و بافت و عرضه مستقیم محصولات یعنی داشتن یک زنجیره ارزش از مرحله دریافت پنبه تا ریسندگی و بافندگی و از مرحله دوخت و دوز تا فروش راه ترقی این صنعت و پابرجا ماندن آن باعث شده هنوز محصولات نساجی یزد دارای اقبال فراوانی باشد.

 

یزدباف
به گيتي به بافندگي شهره‌ايم كهن ريشه اما نو ، انديشه‌ايم
در محلات قدیمی‌نشین یزد از قدیم الایام صدای چرخش دستگاههای نساجی كه مردم یزد آنرا شعربافی می‌نامند طنین‌انداز بوده و چه خوش که در کنار آنکه هنوز این صدا قطع نشده و هست و امروزه، هنوز هم برای توریست ها و بازرگانان امکان تهیه ترمه، مخمل، دندانی، قناویز، شال، کتان، احرام و .. فراهم است، شاهد تداوم کار کارخانه بزرگ تولید منسوجات در شهر بادگیرها هستیم . هرچند متاسفانه چرخ گردش کاردر سالها ودههای پیش درکارخانه های وسیع و کارگاه های بزرگی مثل پشمبافی طوس و نساجی عدل و ریسندگی جنوب در شهر یزد از حرکت ایستاده اما با غیرت و ایستادگی مردان میانه میدان همت و عاشق پیشه به این خاک پرگهر و مردم مهربانش در شهر یزد شاهد بازمانده ای سترگ از تداوم و استمرار چرخه تولید و جهاد کار در صنعت نساجی هستیم که میخواننش یزد باف .
شركت يزدباف با بیش از ۱۰۰۰ نفر شاغل فقط در خود کارخانه آنهم درسه شیفت کاری توليد‌كننده انواع محصولات نساجي، به عنوان يكي از برترين و بزرگترين كارخانه‌هاي نساجي خاورمیانه، هم اكنون در آستانه هفتمين دهه از فعاليت خود در صنعت نساجي كشور قرار دارد.
طی بیش از ۶۵ سال در «یزد باف» صنعتگران این هنر – صنعت مواد اولیه خود را از بازارهای داخل و خارج کشور تهیه نموده و كار تولید، خود را با هر مشقتی که بوده، ادامه داده اند. مواد اولیه دستگاههای نساجی در سابق به علت عدم گسترش جمعیت از محل به وسیله كشت پنبه و یا پشم گوسفند و كرك شتر در محل تهیه می شد ولی بر اثر پیشرفت تكنیك و گسترش جمعیت و پیدایش الیاف مصنوعی ،مواد اولیه مصرفی خیلی کارگاه ها و کارخانه ها تغییر کرد ولی یزد باف همیشه استوار و ماندگار هنوز بر اصول خود یعنی تهیه بخش عمده ای از مواد اولیه خود از عدل پنبه مرغوب از کشاورزان زحمتکش ایرانی در استانهای گلستان ، فارس ، خراسان و….و مابقی نیاز از کشورهای آسیای صغیر منجمله ازبکستان، ترکمستان و…و تولید نخ ، پارچه ، البسه و دیگر منسوجات با کیفیت استوار بوده و بر همان عهد و پیمان اولیه یعنی ارایه محصولات شایسته نام نامی ایران و برند خوشنام یزد باف از لحاظ کیفیت و مرغوبیت مانده است .
چرا پنبه ارجح است ؟
یکی از مهم ترین الیاف گیاهی، الیاف پنبه است. در حال حاضر، یکی از مهم ترین بخش های صنایع نساجی به بافت پارچه‌های پنبه‌ای اختصاص دارد. استفاده از پنبه به عنوان الیاف در نساجی، به صدها سال قبل از میلاد مسیح بر می‌گردد. پارچه‌های پنبه‌ای برای اولین بار به وسیله مصریان قدیم و چینی‌ها بافته شده است. در ایران نیز کشت پنبه رایج است؛ و در استان‌های خراسان ، گلستان ، کرمان، فارس و مرکزی کشت می‌شوند.
سطح جانبی الیاف پنبه پیچ و تاب دارد و سطح مقطع آن شبیه دانه لوبیا است. در وسط الیاف پنبه کانال خالی وجود دارد که در هنگام رشد مواد مغذی و آب را به الیاف می‌رساند. این کانال لومن نام دارد. طول الیاف پنبه از ۶ میلی‎‌متر تا حدود ۵۲ میلی‌متر متغیر می‌باشد. هر چقدر طول الیاف بلندتر باشد پنبه مرغوب‌تر است. درحال حاضر بهترین پنبه مربوط به کشور ایسلند است طول این الیاف بین ۳۸ تا ۵۲ میلی متر متغیر است. هر چه قدر الیاف نازک‌تر باشد ظریف‌تر است و الیاف ظریف‌تر پنبه، ارزش بیشتری دارد. زیرا از الیاف ظریف‌تر، نخ و پارچه مرغوب‌تری تولید می‌شود. رنگ الیاف پنبه از قهوه‌ای روشن تا سفید متغیر است ولی الیاف پنبه هر چه سفیدتر باشد مرغوب‌تر است. الیاف پنبه جذب رطوبت بسیار بالایی دارند و در نتیجه عرق بدن را به خوبی جذب می‌کنند. از طرفی به خاطر جذب رطوبت بالا، در هوای گرم خنك‌تر از بقیه لباس‌ها هستند. براي پوست انسان حساسیت ایجاد نمی‌کنند. استحکام بالایی دارند و در هنگام خیس شدن استحکام شان افزایش می‌یابد. الیاف پنبه خیلی زود چروک می‌شوند بنابراین برای لباس‌های رسمی رو مناسب نیستند.
لیف پنبه در مقابل مواد قلیایی مقاومت خوبی دارد به طوری که می تواند در مقابل سود سوزآور ۳۰ درصد نیز مقاوم باشد، اما در مقابل اسیدهای رقیق هم مقاومت کمی از خود نشان می دهد. پنبه در مقابل مواد سفیدکننده مانند هیپوکلریت سدیم و آب اکسیژنه مقاومت خوبی دارد، به همین دلیل برای سفیدکردن الیاف پنبه از این مواد استفاده می‌شود. الیاف پنبه در مقابل نور خورشید نیز مقاومت بسیار بالایی از خود نشان می‌‎دهد و حتی در مقابل حرارت ۱۲۰ درجه مقاومت خوبی دارد. کیفیت الیاف پنبه به عواملی چون آب و هوا، خاک، نوع بذر و نژاد الیاف پنبه و انتخاب زمان درست برداشت بستگی دارد. الیافی که خوب نرسیده باشند (الیاف نارس) ضعیف‌تر بوده و اغلب به صورت ضایعات از خط تولید خارج می‌گردد.
مصارف پنبه بسیار زیاد است، به طوری که گفته می‌شود پر مصرف‌ترین لیف در دنیا، پنبه است. الیاف پنبه به صورت خالص و یا مخلوط با دیگر الیاف مصرف می‌شود. پوشاک بزرگسالان، پوشاک کودکان، لباس زیر و لباس‌هایی که با بدن تماس دارد، انواع حوله‌ها، انواع ملحفه و روکش لحاف و تشك، انواع طناب‌های ضخیم، نخ براي دوخت لباس، زیلو، پوشك بچه و انواع باند استریل‌ها و پارچه پانسمان زخم، از محصولات پنبه‌ای می‌باشند.

 

کارخانه
در بدو ورود به محوطه بیرون کارخانه رفت و آمد کارگران ایرانی و بازدید مهندسین و تکنسین های خارجی از محیط کاری و چندین ستون عدل های ۱۰۰ کیلیویی پنبه تهیه شده از مرغوبترین پنبه های تولید شده در داخل و خارج که بصورت منظم روی هم چیده شده و سفیدی و تعداد آنها چشمگیری است چشم ها را به سوی خود می کشد.
شعار؛ افزایش صادرات منوط به کیفیت برتر است که هم به زبان فارسی و هم لاتین در ورودی سالن اصلی نصب شده نشان از آن دارد که مدیریت برای تولید محصول با کیفیت به جهت فروش خارجی برنامه ریزی کرده و این امر تا چه حد برایشان مهم می باشد و نگاه مدیران ارشد مجموعه بر این موضوع استوار است که محصولات این کارخانه علاوه بر تامین نیاز بازار داخل در فروش خارجی نیز سهمی خوب داشته باشد.
در سرزمین مردمان قنتت و قنوت و قناعت، در شهر بادگیرها، در یزد دوست داشتنی که مردمان آن به سخت کوشی و تلاش، ایمان قوی و پشتکار شهیر هستند غیر این توقع نبود بواقع برای اینکه این چراغ یزدباف بعد ۶۵ سال تابان باشد محمدضرابیه با سینه ای آتش افروز که نه از ناملایمات و نه از کارشکنی ها رنجیده و نه از بی توجهی ها، آزرده خاطر گشته با سینه ای مالامال از عشق به وطن خود توانسته است این بزرگترین کاخانه نساجی خاورمیانه را پابرجا و استوار نگه دارد و محصولات با کیفیتی به بازار عرضه کند که هم مشتری داخل و خارجی دارد و هم از تمام منسوجات خاور نزدیک و میانه و دور محصولات آن با کیفیت تر و مرغوب تر باشد.
مهندس وحید زینی مدیرکارخانه که نزدیک سه دهه در این شرکت مشغول به فعالیت بوده در ورودی کارخانه منتظر ماست تا کارخانه یزد باف و تلاشهای پرسنل آنجا را به ما نشان بدهد. بالغ بر هفت ردیف دوتای عدل در طول سه خیابان منتهی به قسمت اولیه کارخانه که به ورودی مواد خام مشهور است منتظر ورود به این کارخانه عظیم برای ارزش افزوده پیدا کردن هستند.
مهندس زینی در پاسخ سوال من برای تعریف عدل پنبه میگوید: الیاف پنبه بعد از کشت و برداشت قبل از اینکه وارد کارخانه‌های نساجی شوند، به کارخانه‌های پنبه‌پاک‌کنی برده می‌شوند و در این کارخانه‌ها، به‌ وسیله ماشین‌آلات مخصوصی دانه‌های موجود در الیاف جدا می‌شوند که این عمل را جین کردن می‌نامند و دانه‌های جداشده به مصارف مختلف ازجمله درکارخانه های روغن نباتی برای روغن‌کشی به مصرف می‌رسند و الیاف آن برای تهیه نخ و پارچه بسته‌بندی(عدل بندی) شده و تحویل کارخانه‌های نساجی می‌شوند. به گفته وی الیاف سفید پنبه، ماده خام اصلی صنعت نساجی را تشکیل می‌ دهد و نخی که از ریسیدن این الیاف به دست می‌آید، در کارخانه‌ های نساجی، تبدیل به پارچه می‌شود .
به گفته وی یزدباف چهار قسمت اصلی به نام های حلاجی، ریسندگی، بافندگی و تکمیل دارد که در آن ۱۰۰ زن و مرد دوشادوش هم در حال کار هستند.
حلاجی
برای بازدید از این کارخانه عظیم و فخر صنعت نساجی کشور داخل سوله حلاجی میشوم و هم صحبت با مسئول قسمت حلاجی که آنرا پیشانی ورودی مواد اولیه به کارخانه می دانند .
قسمت حلاجی، اولین مرحله از عملیات ریسندگی محسوب می‌شود و توده الیافی که به‌صورت بسته‌هایی به نام عدل وارد کارخانه می‌شوند، در این قسمت به‌وسیله ماشین‌آلات مخصوصی باز و مخلوط شده و ضمن انجام این عملیات به مقدار قابل‌توجهی مواد خارجی از الیاف جدا و تمیز می‌شوند.
مسئول این بخش، هدف‌های استفاده از ماشین‌های قسمت حلاجی را باز کردن و تمیز کردن الیاف ، مخلوط کردن الیاف، تبدیل الیاف به‌صورت باز توسط جریان هوا زا برشمرده و اضافه میکند در آخرین مرحله حلاجی الیاف زدوده شده از گرد و خاک به ماشین کارد تحویل می‌شود که این روش به نام سیستم شوت فید نامیده می‌شود.
مهندس وحید زینی نیز در سخنانی پیرامون قسمت حلاجی خاطر نشان میکند که برای بازکردن و مخلوط کردن الیاف از چندین روش استفاده میشود که در یزد باف یک نوع از جدیدترین سیستم باز کننده های الیاف فعال بوده و به طور اتوماتیک کار می کند.
این سیستم برای باز کردن تمام انواع الیاف پنبه و یا الیاف مصنوعی که به صورت بریده به مصرف می رسند،‌طراحی شده و روی ریل مخصوصی حرکت کرده و الیاف به طور اتوماتیک و مداوم توسط تیغه های مخصوصی برداشته می شود، بدون اینکه صدمه ای به الیاف وارد شود.

 

به گفته وی این سیستم باز کننده به خاطر داشتن مشخصات زیر مورد توجه کارخانه های نساجی قرار گرفته است ؛
– قرار گرفتن تعداد زیاد عدل در دستگاه
– ظرفیت تولیدی بالا حدود ۱۵۰ کیلوگرم در ساعت و بازدهی بالا
– داشتن صدای کمتر و ضایعات کمتر
– مخلوط کردن الیاف با کیفیت بالا و داشتن دستگاه کنترل
– داشتن سیستم ایمنی مناسب
در حین همین بازدید متوجه می شوم که عمل برداشت از روی عدلها به وسیله سیستم کامپیوتری انجام میگیرد که برنامه آن قبلا به سیستم داده می شود.
در ماشین های مجهز واقع شده در کارخانه یزدباف می توان چندین عدل از الیاف را کنار یکدیگر جای داد چرا که عمل برداشت طبق برنامه از قبل طراحی شده و همزمان انجام میگیرد.
حمیدرضا میرجلیلی، در مورد دستگاه عدل شکن و کارآیی آن میگوید : ماشین عدل شکن اولین ماشینی است که در قسمت حلاجی مورد استفاده قرار میگیرد ودر آن تکه های به هم فشرده الیاف که از عدلها برداشته می شود به این دستگاه تغذیه می شود و بنابراین لازم است قسمتهای مختلفی که محل عبور الیاف است با فاصله های معینی تنظیم شود و این فواصل معمولا از روی تجربه به دست می آید و سعی میشود ضمن حفظ بهترین راندمان ، بهترین نتیجه نیز در امر باز شدن الیاف وجود داشته باشد.
یکی از تکنسین های این واحد نیز در هم صحبتی ما اضافه می کند که پس از حلاجی الیاف، از ماشین کاردینگ برای موازی­ سازی، قرارگیری در یک راستا و یکنواخت نمودن الیاف از ماشین کاردینگ استفاده میشود. به گفته وی فرآیند کاردینگ در ریسندگی با هدف جداسازی ناخالصی های باقیمانده از مرحله قبلی انجام میشود و کلیه الیاف را از یکدیگر جدا میکند. میرجلیلی تاکید می کند در این مرحله، الیاف به رشته های ضخیمی به نام فتیله تبدیل می شوند .
درماشین کاردینگ ، برای باز کردن و تمیز کردن الیاف از اصول تاثیر جریان هوا، نیروی گریز از مرکز بر الیاف ،‌عمل پوششهای سوزنی، ترتیب قرار گرفتن قسمتهیا مختلف و تنظیم سرعتها وفواصل آن استفاده می شود.

 

ریسندگی
قسمت بعدی کارخانه بخش ریسندگی میباشد که: در مساحت حدود ۲۴۰۰۰ مترمربع واقع شده است كه شامل دو خط ريسندگي الياف كوتاه (سيستم اپن اند و رينگ ) و دولاتاب مي باشد و قابليت توليد سالـيانه ۱۱۰۰۰ تن انواع نخهاي پنبه اي، پنبه‌ای شانه شده، الیاف مصنوعی و مخلوط آنها در نمره های مختلف و همچنین تولید سالیانه ۱۵۰۰ تن نخ دولا را دارا میباشد. مهندس زینی در توضیح کارکرد این قسمت میگوید : به فرآیندی که در آن الیاف، به نخ تبدیل می‌شود ریسندگی گفته میشود. در این فرآیند از دستگاهها، ابزارها و ماشین آلات مختلف، به ترتیب خاصی استفاده می شود که هر یک سعی در کامل نمودن عملکرد دستگاه پیشین خود و پیشبرد فرآیند ریسندگی دارند. به گفته وی فتیله تولید شده توسط ماشین کارد، دارای الیافی نایکنواخت و غیر موازی است که لازم است توسط مکانیزم مخصوصی موازی ،‌یکنواخت و نیز مخلوط شوند و بنابراین از ماشین چند لاکنی فتیله می توان برای هدفهای فوق استفاده کرد . بطور کلی در این بخش کار یکنواخت سازی و همسان سازی الیاف انجا یافته و توسط دستگاهی به نام OPEN EN کار تولید نخ صورت میپذیرد .
حمیدرضا میرجلیلی مسول سالن ریسندگی یا انبار نخ هم در توضیحاتی پیرامون این بخش میگوید : فتیله ای که از ماشین کاردینگ به دست آمده، هنوز کاملاً یکنواخت نبوده و الیاف آن نیز صاف و موازی نیست و به همین دلیل در این مرحله از دستگاه چندلاکنی، برای اعمال این ویژگیها به فتیله استفاده میشود. متوجه می شوم که در این مرحله ، الیاف مخلوط شده و با یکدیگر موازی میگردند و این عملیّات برای تهیه نخ باکیفیّت و مناسب ضروری است . اینجا ماشین آلات بسیار ارزشمندی منجمله دستگاه های آلمانی بنینگر را برای چله کشی که کار تولید نخ را جهت ریسندگی انجام میدهند .

 

مدیر کارخانه در ادامه توضیحات خود و تشریح ماشین فتیله با اعلام اینکه این ماشین دارای سه قسمت اصلی؛ تغذیه ، قسمت کشش و قسمت محصول دهنده میباشد پیرامون این قسمت ها خاطر نشان می کند؛
۱- قسمت تغذیه یا خوراک دهنده : قسمت تغذیه شامل قفسه هایی است که فتیله ها از بانکه ها با هدایت میله های راهنما به قسمت کشش ماشین انتقال داده می شوند. طرز قرار گرفتن بانکه ها به دو طریق یک ردیفه و دو ردیفه است.
۲- قسمت کشش : کشش بین غلتکهایی که به صورت جفت هستند، اتفاق می اتد که غلتکهای زیری متالیک (فولادی) و غلتکهای رویی پلاستیکی و یا فولادی با روکش پلاستکی مخصوصی است.
میله فشار که همیشه به یک فاصله از غلتک دومی در انتهای آن نصب می شود. برای وارد کردن فشار و کشش آهسته و همینطور محدود کردن حرکتهای نامنظم الیاف طراحی شده است.
در حین انجام عملیات کشش ، مقداری از الیاف از مسیر اصلی منحرف شده و روی سطح غلتکها می چسبند و اگر سیستم تمیز کننده ای وجود نداشته باشد ، الیاف دیگر نیز جذب آنها شده و موجب پیچیدگی تمام الیاف در دور غلتک می شوند.
۳- قسمت محصول دهنده : الیافی که به صورت تار عنکبوتی در آمده اند ، پس از خارج شدن از ناحیه کشش جلو به وسیله یک لوله راهنما به قسمت شیپوری و غلتکهای کالندر هدایت می شوند. در اینجاالیاف دوباره به صورت فتیله درآمده و قه قسمت کویلر و سپس به بانکه انتقال پیدا می کنند.

 

بافنـــدگی
بخش بعدی که مورد بازدیدمان قرار میگیرد سالن‌هاي مقدمات و بافندگي در مساحتي حدود۲۰٫۰۰۰ مترمربع میباشد كه با استفاده از ماشين آلات مجهز و قابليت توليد بالا همچون چله پیچی و آهار و دستگاه‌های بافندگی با سیستم پروژکتایل و راپیر با عرض‌های۲۲۰ ، ۳۲۰ و۳۶۰ سانتی‌متر و همچنین سرعت و توانائی بالا می‌تواند سالیانه حدود ۶۰ میلیون متر مربع انواع پارچه با ترکیب پنبه ، الیاف مصنوعی و مخلوط آنها را تا عرض ۳۴۰ سانتی متر تولید نمايد .
مهندس زینی در توصیف این بخش میگوید قسمت های متعددی در این سالن مستقر است و نزدیک ۱۰۰ نفر در آن کار میکنند. به گفته وی تولید انواع پارچه های شلواری (جين وكتان) – پیراهنی – ملحفه ای – پرده ای – مانتویی – چادر مشكي – رومبلی و پتویی سبک از خروجی های این بخش میباشد .
علی جعفری سرپرست کارخانه بافندگی در توضیحاتی تکمیلی اظهار میدارد که در این واحد مطابق برنامه ای که در سطح تولید است، نخ های تار توسط دستگاه ” چله پیچی ” براساس نقشه و رنگ، آماده و روی ماشین های بافندگی قرار می گیرند.
به گفته وی نخ های پود نیز که به صورت ” بوبین ” در ماشین های بافندگی قرار دارند با همراهی نخ های تار، پارچه را مطابق نقشه و رنگ سفارش داده شده می بافند. در ادامه پارچه های تولید شده پس از کنترل و علامت گذاری جهت برطرف نمودن عیب های احتمالی، روانه قسمت ” رفوگری ” می شوند. بازبینی دقیق پارچه ها توسط نیروهای آموزش دیده این امر انجام می گیرد و پس از برطرف کردن و زدودن عیب های احتمالی و اطمینان یافتن از اصلاح آنها، پارچه ها روانه بخش تکمیل می شوند.
رنگرزی ، چاپ و تکمیل

 

 

بخش انتهایی کارخانه که مورد بازدیدمان قرار گرفت سالن تکمیل بود که به گفته مدیرکارخانه، مهندس زیدی ، واحد رنگرزی – چاپ و تکمیل شركت يزدباف يكي از پيشرفته ترين واحدهاي تكميل پارچه درايران به شمار مي‌رود. سالن‌هاي توليد اين كارخانه ها در مساحتي بیش از ۱۵٫۰۰۰ مترمربع ايجاد شده است كه با استفاده از ماشین آلات مدرن ودستیابی به آخرین تکنولوژی روز دنیا توانایی انجام فعالیت‌های ذیل را دارا می‌باشد:
* رنگرزی مداوم تاعرض ۲۰۰ سانتی متر با استفاده از بهترین رنگ‌ها و مواد شیمیایی سالیانه به‌ مقدار ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مترمربع .
* چاپ انواع پارچه های پنبه ای ،الیاف مصنوعی و مخلوط آنها به روش روتاري و تخت با استفاده از بهترین رنگ‌ها و مواد شیمیایی ساليانه به مقدار ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ متر مربع كه از اين مقدار ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مترمربع مربوط به چاپ روتاري و ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ مترمربع آن مربوط به چاپ تخت مي‌باشد.
* رنگرزي نخ پنبه به روش اينديگو جهت ساليانه ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ متر مربع پارچه جين كه عمدتا نياز بخشي از بازار داخلي را تامين مي نمايد.
* کاهش وزن پارچه های پلی استر و تکمیل پارچه های حریر و ایجاد چروک درآنها.
* انجام عملیات تکمیل با استفاده از ماشين آلات مجهز و پيشرفته تكميلي همچون تنظیم عرض پارچه ، کالندر، خارزنی، سمباده زنی، شرینگ ، انجام عملیات تکمیل آنتی باکتریال ، ضد آب ، ضد آتش و…جهت پارچه هاي خاص.

 

سعید فاخری سرپرست این بخش در پاسخ به سوال تعداد پرسنل مشغول در این بخش و قسمت ها میگوید: :در سالن تکمیل که شامل بخش های متعددی مثل طراحی ، اسکرین سازی ، نمونه گیری ، آزمایشگاه شیمی ، آزمایشگاه کنترل کیفیت ، واحد اداری و پشتیبانی ، مکانیک و… می باشد بیش از ۱۰۰ نفر خانم و آقا مشغول به فعالیت هستند .
در این سالن سراغ سید علی محسن الحسینی می روم و از وی که مدیر سالن تکمیل است پیرامون تعمیرات دستگاه ها در صورت بروز خرابی میپرسم وی میگوید، با اعتمادی که در طول سالها توسط مدیران کارخانه به پرسنل شده است این توان و دانش فنی در کارخانه نهادینه شده که بیش از ۹۰ درصد تعمیرات و خرابی دستگاه ها توسط خود مهندسین و متخصصین داخل کارخانه انجام می شود. به گفته وی غیر از تولید پارچه های متنوع یکی از محصولات پرطرفدار این سالن نخ رنگی میباشد . سعید فاخری نیز اضافه میکند غیر از تعمیرات قطعات حساس دستگاههای تخصصی که نیازمند تعمیر و بازبینی توسط خود شرکت سازنده است تمام کار تعمیر یا تعویض قطعات مستهلک و قطعات مصرفی توسط نیروهای خود مجموعه صورت میپذیرد . به گفته مهندس زینی مشکلات حادث شده از تحریم ها باعث شده که شرکت در تامین قطعات مورد نیاز برای دستگاه های غیر وطنی خود که عموما برای کشورهای آلمان ، ایتالیا و کره میباشد با مشکلاتی مواجه گشته و مجبور به تامین این قطعات مورد نیاز از طریق واسطه ها گردد ولی با تمهیداتی که توسط جناب ضرابیه اندیشیده شده روزی و ساعتی نبوده است که در کار در اینجا متوقف شود.

 

 

انتهای بازدید از کارخانه
پای صحبتهای گروهی از کارکنان به صورت ناشناس میروم و از آنها پیرامون صنعت نساجی و شرایط حاکم و خود کارخانه میپرسم. متنفق القول هستند که با این شرایط سخت که هرورزه شاهد بالارفتن قیمت تمام مواد اولیه از پنبه و دوک تا هزینه های برق و آب و گاز و سربه فلک کشیدن هزینه ای خرید قطعه و تامین دستگاه ها هستیم مدیریت این کارخانه شاهکار میکند که هم تمام و کمال دستمزد بیش از هزار نفر پرسنل خود را با تمام مزایا و کمک هزینه های مالی معیشتی فراهم میکند و هم با حمایت از طرح های نشاط آوری مثل برگزاری مسابقات ورزشی ، تا آنجا که تیم های ورزشی منجمله فوتسال یزدباف یکی از قطب های ورزشی استان بوده و همواره در مسابقات نهایی حضور دارد ، باعث تزریق روحیه ای شاد و مفرح به کارگران میگردد .
یکی دیگر از موارد مهمی که حسابی حواسم را به خود مشغول میسازد این نکته است که افزایش افسار گسیخته مواد اولیه از ابتدای ۱۴۰۰ و بیش ازسه برابر شدن قیمت عدل پنبه از یک سو و از سوی دیگر کمبود پنبه بخاطر شرایط جوی و خشکسالی حاکم بر ایران چه در گنبد ، گرگان و مغان تا شهرهای خراسان و مازندران و چه در مزارع کشت پنبه کشورهای همسایه منجمله ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان باعث شده صنعت نساجی و سرمایه گذاران این موضوع در امسال دچار سختی های فراوان شوند . مسلما تامین مواد اولیه موردنیاز کارخانه ای به بزرگی یزد باف یک تیم قوی و جامع شرایط میخواهد تا با تهیه و تامین پنبه مرغوب مورد نیاز کارخانه نگذارند این بزرگترین و قدیمی ترین کارخانه نساجی خاورمیانه بعد از شش دهه حضور پرغرور برای لحظه ای چرخ ریسندگی و بافندگی اش از حرکت بازایستد .
باید این نکته را یادآوری کرد که سال‌ها پیش ۲۷۰ هزار تن حجم صادرات پنبه کشور بود، اما در سال‌های اخیر میزان تولید پنبه در کشور ۵۰ تا ۶۰ هزار تن است و این آمار خود گواهی است که چقدر تامین پنبه و مواد اولیه برای کارخانه های نساجی سخت می باشد.

 

این مورد را نیز باید در نظر داشت که در کنار افزایش سرسام آور و چند برابری قیمت هر کیلو پنبه در کمتر از ده ماه گذشته سال ۱۴۰۰، فرآیندها صورت پذیرفته روی این محصول اولیه اعم از حلاجی ، آهار ، رنگرزی و… باعث شده قیمت تمام شده محصول اولیه چه نخ و چه پارچه افزایش یافته و در نتیجه قیمت محصول نهایی مانند پیراهن ، شلوار ، مانتو ، روتختی ، کیف ، شال و… فزونی بسیاری نسبت به گذشته پیدا کند و همین افزایش قیمت آنهم در حالی که بواسط شرایط اقتصادی سخت مردم ناشی از تداوم تحریم های بین المللی وجود دارد میزان خرید کاهش پیدا کرده است. تازه این موضوع را هم اضافه کنید که شیوع جهانی کرونا تاثیر ویرانگری بر صنعت پوشاک در جهان داشته و کاهش شدید سفارشات را در پی داشته است . اما نیت خیر و باورمداری محمد ضرابیه فعلی مبارک را در یزد باف رقم زده و بنایی ماندگار شکل گرفته که از هیچ باد و باران این بنای عظیم گزند و آسیب نمیبند و با هر مشقت و زحمت و خون دل خوردنی که هست این رادمرد صنعت پشتیبان فعل خدمت و جهاد تولید در دل شهر یزد گردیده تا هم اشتغال و کارآفرینی اینجا جان داشته باشد و هم تولید نفس بکشد تا بزه و بیکاری و بی پولی در زندگی مردم شهر بادگیرها کمرنگ و کمرنگ تر شود .
با تنی چند از کارگران قدیمی کارخانه در زمان استراحتش هم صحبت میشوم . میگوند در خود شهر دیگر هیچ کارگاه بزرگ و کارخانه ای نمانده است و همه تعطیل شده اند و چراغشان خاموش شده است. یکی شان ادامه میدهد که در یزدباف هم وقتی سال ۱۳۷۶ میخواستند طرح توسعه راه بیاندازند و در این سوله های جدید کار تولید را شروع کنند کسی باور نمیکرد و چشمهای خیلی ها از حدقه زده بود بیرون که چطور وقتی یکی یکی کارخونه های قدیمی نساجی یا اون پشمبافی های بزرگ ورشکسته و تعطیل شدند اینجا یعنی یزد باف هنوز هست و تازه داره کارش رو توسعه میدهد. در اون جمع یکی دیگر از کارگرهای زحمتکش با اون لهجه شیرینش به شرطی که نامش را نبرم میگوید من نزدیک ۵۵ سال سن دارم و خودم پسر و دختر ونوه دارم ولی قسم جلاله میخورم اگه ضرابیه این مردبزرگ نبود نه کارخونه مونده بود و نه ما هیچکدوممون الان سامان داشتیم . همینجور با شدت و حدت ادامه میدهد نه اینکه چون خانواده ضرابیه خودشان اهل یزد هستند اینو میگما ! نه.. همه ماها میدونیم مهندس ضرابیه بانکدار است ، یک بازرگان جهانی است ، یک کارخونه دار و خیری به نام است و هزار هزار تا کار و فعالیت و دلمشغولی داره ولی منی که خودم چندتا اولاد و نوه دارم میفهمم که برای تمام ماها حکم پدر رو داره و از حال تک تک مون خبر میگیره و حواسش به همه مون هست. بقیه هم با تکون دادن سر و گفتن والا راست میگه حرفهای این کارگر سالن مقدمات را تایید میکنند . میخواهم بروم که یکی از کارگران سالن تکمیل میگوید اگه یزد باف نبود الان توشهر خودمون سفره هامون پُرنبود و باید واسه یه لقمه نون میرفتیم دیار غریب برای چندرغاز درآوردن آواره می شدیم .

 

 

 

کارگاهای تولید

هیچ کس نمی تواند به تنهایی یک سمفونی را اجرا کند، برای این کار به یک گروه ارکستر کامل نیاز است

 

هرچند داشتن زنجیره ارزش در صنعت نساجی یک ایده اولیه و بدیع در دوسال پیش بود که کمتر کسی باور داشت که با وجود مشکلات و سختی های پیش رو توان عملیاتی شدن و اجرایی گشتن دارد ولی با سیاست ها و تمهیدات اندیشیده شده در یزد باف توسط استاد مهندس محمد ضرابیه که در شهر مردانگی و کیاست وی برای مردم این خطه حجت است بانی شد تا به تدریج ورای بُعد اقتصادی و توجیه مادی، از منظر اشتغالزایی و کارآفرینی برای توده مردم اعم از بانوان خانه دار و فرد جویای کار تا شخص دربند و خانواده آسیب پذیر تا خانواده های بی سرپرست و بد سرپرست و… فصلی نو از ایفای مسئویت اجتماعی با رویکرد حمایت از اقشار زحمتکش توسط مدیرعامل بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه شکل بگیرد.
بله، در شهر یزد مردی و مردای هست به نام استاد محمد ضرابیه کارآفرین ، حامی تولید و خیری به نام که نزدیک به ۸ دهه برای اعتلای نام ایران و رفاه ایرانی خون دلها خورده و با منصب بزرگ خاندانی در خانواده معروف ضرابیه در جای جای این موطن گهواره جنبان تمدن بشریت برای مردم شریف و قدردان سرزمینش اشتغالزایی کرده و بر ای پیشرفت کشورش جان و مال و فرزند و آبرو را ارزانی ملتش کرده است .

 

 

 

کارگاه های دوخت و تولید منسوجات
از نخ و پارچه تولیدی کارخانه یزد باف در جای جای شهر چراغ هایی به اسم کارگاه های دوخت روشن شده و شاهد هستی جمعی پرتلاش و با عشق و شوق به روی میزهای برش و به پشت چرخ های خیاطی درحال دوخت و دوز و تولید دهها محصول نهایی همچون شلوارهای لی ، پیراهن مردانه ، لباس های شکیل زنانه ، لباس های رنگارنگ و زیبای بچه گانه ، مانتو وشال ، انواع و اقسام ست آشپزخانه و روتختی ، کیف و کوله پشتی و …. هستند. در یک کلام یعنی یک بخش مهم دیگر در خارج کارخانه وجود دارد که به امر تهیه منسوجات با کیفیت پرداخته و در گردش چرخ های خیاطی با معجزه هنر مردان و زنان محصولاتی مهیا میشود مرغوب . بدین سان یزد باف با اقدامی تحول گرایانه که مورد تکریم همه دست اندرکاران و متولیان شهری و استانی و کشوری میباشد توانسته فصلی نو را در اشتغال‌زایی تجلی ببخشد. بدین ترتیب بخش نساجی یزد به تنهایی با قافله سالاری یزدباف یکی از منابع اصلی اشتغال زایی در این شهر است به طوری که تنها در بخش تولید منسوجات نزدیک به ۱۰۰ خانوار که هرکدام از دو تا ده نفر را پوشش میدهند و دو کارگاه بزرگتر به نام های کارگاه اصلی و کارگاه عدالت که افراد زیادی را در استخدام خود دارند به امر تهیه منسوجات و به قولی ایجاب ارزش افزوده برای نخ و پارچه تولیدی کارخانه یزدباف مشغولند .در معیت مهندس محمد علی منتظری که مدیر ارشد و مسئول واحد دوخت و دوز در کل مجموعه یزدباف می باشد برای بازدید از چند کارگاه در سطح شهر روانه میشویم . مهندس منتظری در راه نقل میکند که یزدباف از دیرباز قسمت دوخت داشته است ولی اکنون با تاکیدات و تصمیمات اتخاذ شده توسط مهندس ضرابیه این مرحله دوخت وسعت یافته و بیش از ۵۰۰ نفر فقط الان در قسمت دوخت و دوز مشغول به کار هستند . به گفته وی اکثر این افراد شاغل کسانی هستند که از مرحله مقدماتی آموزش کار با دستگاه و چرخ را در خود همین محیط کاری یادگرفته و با اشتغال در این واحدهای کارگری توانسته اند هم هنری بیاموزند و هم با درآمدزایی مقبول به زندگی خود سامان ببخشند.

 

کارگاه اصلی
در خیابان شهید صدوقی شمالی و در کوچه ای که انتهای آن اداره کل اطلاعات شهر واقع می باشد کارگاه اصلی دوخت انواع شلوارهای لی و کتان قرار دارد .
دوسالن چسبیده به هم که در آن حدود ۵۰ نفر خانم سخت مشغول کارند و این بانوان تلاشگر در کنار یکدیگر از مرحله اول دریافت پارچه لی تا طراحی ، برش ، دوخت ، و.. را در این دوسالن به طور کامل انجام میدهند و شلوار لی تولید می کنند.
خانم اله دینی مسئول این کارگاه با اعلام اینکه در این واحد طی یک شیفت و با همت حدود ۵۰ پرسنل در روز بیش از ۵۰۰ شلوار در طرح ها وسایزهای متفاوت دوخت میکنیم افزود : اینجا در ابتدا یک سالن بود که در آن کارمی کردیم ولی از دوسال پیش کار در اینجا پیشرفت کرد و با خرید ماشین آلات و چرخهای خیاطی جدید و تخصصی کار در این کارگاه توسعه یافت . به گفته وی هم اکنون با انواع چرخ خیاطی های موجود در این کارگاه اعم از ۴نخ ، ۵نخ ، سه سوزنه ، راسته دوز ، میان دوز ، زیگزال ، کمر کش ، الیک ، مادگی ، کامپیوتری و… میتوانیم طرح های زیبا و مشتری پسندی تولید کنیم . به گفته وی بطور کلی برای شروع کار کارگاه های دوخت باید زیرساخت های اولیه و ملزوماتی مهیا شود که شامل مراحل اولیه و نهایی اخذ مجوز ، مکان تولیدی و تهیه ادوات، چرخ های دوخت، میز برش، قیچی های برش، متریال ها و پارچه می شود.
مهندس محمدعلی منتظری در توضیحاتی تکمیلی سال تاسیس این کارگاه را سال ۱۳۹۰اعلام کرد و تصریح کرد با سه نفر پرسنل اینجا آغاز به کار کرد و خروجی آن در آن زمان ۳۰ تا ۳۵ شلوار بود . به گفته وی با اضافه شدن کارکنان طی سالیان متمادی و بعد از دستور جناب ضرابیه برای توسعه کارگاه و اشتغال افراد بیشتری در آن ، حدود دو سال پیش بود که ملک بغلی خریداری و سالن دوم به این سالن اولیه اضافه شد . محمد علی منتظری تجهز کامل سالن خریداری شده ، دریافت سریع مجوز برای توسعه کارگاه ، تامین برق کارگاه ، دریافت مجوزهای دیگر را نتیجه پیگیری های مجدانه جناب ضرابیه دانست و خاطرنشان کرد : همه تیم یزدباف از مدیرعامل و اعضای هیات مدیره تا کارگران کارخانه و کارکنان واحد دوخت و پرسنل فروشنده در فروشگاه ها برای اینکه چنین فرصتی دارند که به شهر و استان و کشور و مردمش خدمت کنند و کالای با کیفیت تولید کنند افتخار میکنند .

 

کارگاه عدالت
کارگاه بعدی که از آن بازدید میکنیم کارگاه عدالت است . کارگاهی در مرکز شهر که هدف از تاسیس آن حمایت از زندانیان و خانواده های آنان می باشد .
محمد ضرابیه مالک و مدیرعامل یزد باف با اسلوب و نگرشی که نسبت به حمایت از اقشار آسیب پذیر دارد اقدام به برپایی این کارگاه با این پیش شرط نموده است که بیش از ۷۰ درصد پرسنل این کارگاه باید یا از خود زندانیان یا خانواده های آنان تامین شود و با پذیرش این افراد و ارائه آموزش های لازم بستری فراهم شود تا این اقشار آسیب پذیر و نیازمند کمک بتوانند برای استمرار زندگی خود هم در زمان حال و هم در در آتیه با آموزش کاری یاد بگیرند تا معیشت آنها تامین شود .
خانم و آقای انتظارقائم سرپرست های این سالن بزرگ هستند که نزدیک به ۳۰ نفر در آن مشغول به کار هستند. آقای منتظر قائم می گوید: در اینجا نیروها با جون و دل در حال فعالیت هستند چون اینجا را مامنی برای کسب درآمد حلال و مجموعه ای کارآفرین برای خود و خانواده شان می دانند. به گفته وی در اینجا از مرحله آموزش تا استخدام در خدمت متقاضیان بوده و به افراد آموزش برش پارچه ها و دوخت با انواع دستگاه های چرخ خیاطی داده میشود بطوری که خیلی از این افراد در مقاطع بعدی این امکان را پیش روی خود میبینند که مستقل و برای خودشان کار کنند .
سرکارخانم انتظارقائم نیز با اعلام اینکه کارگاه عدالت از سال ۱۳۹۹ تاسیس شده و اکنون بخش عمده ای از تولیدات اینجا پیراهن مردانه میباشد اضافه کرد : به فراخور اعلام نیاز و استقبالی که میشود در این سالن ما روسری ، شال ، ست پارچه ای آشپزخانه ، مانتو و… هم تولید میکنیم . به گفته وی ساعت کاری کارگاه ۷ صبح تا ۱۵ بعدازظهر بوده و روزانه در این کارگاه بطور معمول ۲۰۰ پیراهن آماده میشود .

 

آنطور که متوجه شدم در اینجا مثل کارگاه های دیگر بزرگ پس از برش و تقسیم کارها، خیاط ها وظیفه دارند که قطعات را به هم وصل کرده و لباس را تولید کنند .
گاهی نمونه کار یک مدل ساده است که در یک روز می توان میزان زیادی از آن را تولید کرد یا گاهی کار دارای پیچیدگی هایی است که تولید آن زمان بیشتری می خواهد. به دلیل مسئولیت بالا و مهارت تخصصی برشکارها، معمولا حقوق برشکارها بالاتر از بقیه افراد تولیدی لباس است.
اینجا سرعت ، میزان تبحر و وجود ماشین آلات تخصصی در تولید مدل های پوشاک بیانگر آن است که این نیروهایی که شاید تا دیروز میز برش را ندیده و به پشت میز و چرخ خیاطی ننشسته اند به بایستگی و شایستگی آموزش دیده اند .
محمدعلی منتظری نیز در توضیحاتی تکمیلی و پیرامون کارکنان این واحد میگوید : تمام این کارکنان بیمه تامین اجتماعی بوده و طبق قوانین وزارت کار بطور کامل به ایشان حقوق و دستمزد پرداخت میشود . به گفته وی حتی برای هماهنگی با سازمان زندانها و گذاشتن وثیقه در صورت نیاز این شرکت یزدباف است که به دستور جناب ضرابیه وارد عمل شده و تعهدات لازم را جهت مشغول به کار شدن زندانی انجام میدهد. به گفته این زندانی ها که خود و خانواده شان مورد حمایت قرار می گیرند بطور کلی بخاطر جرایم غیر عمد ، مالی و بدهی در زندان بوده و جزو آسیب پذیر ترین اقشار می باشند .

 

کارگاه های خانگی دوخت پوشاک
تولید پوشاک یکی از مشاغلی است که بسیار پرطرفدار میباشد ولی شروع در این حوزه نیازمند یک جای کار خوب ، چرخ خیاطی و دانش و مهارت و مهمتر از آن داشتن مود اولیه که همان پارچه و نخ هست میباشد و خان بزرگتر آن محیط و جایی که بشود محصولاتت تولیدی را در آنجا عرضه کرد و فروخت که بحمدالله تمام این موارد با راهبرد و حمایت سکاندار یزد باف برای مشتاقان در شهر بادگیرها فراهم شده است . شاغلین در این حوزه علی الخصوص در کارگاه های خانگی نه دغدغه تامین جای کار و مواد اولیه دارند و نه مشکلی برای بازاریابی و فروش محصولات تولید شده خود . زنان و مردان مشغول در قسمت دوخت در کارگاه های خانگی از بای بسم الله، مجموعه یزدباف را درکنار خود دیده و تا یای پایانی میدانند که این مجموعه یار و یاور آنان میباشد. در اکثر این کارگاه های خانگی در ابتدا یک وام قرض الحسنه در اختیار متقاضیان گذاشته گردیده تا با آن به خرید چرخ خیاطی بپردازند و بدین سان زنگ آغاز کار کارگاهایی نواخته گردید و هم اکنون شاهد هستیم در قریب به اتفاق آنها چندین نفر به پشت چرخ خیاطی ها مشغول کار هستند .
باید تصریح کرد و تاکید داشت که برای در اختیارقراردان این وام قرض الحسنه جهت خرید چرخ خیاطی و دستگاه ها هیچگونه چک ، سفته و ضمانتی اخذ نمیشود و در یک رابطه سرشار از اعتماد و اطمینان به این افراد این کمک هزینه در اختیارشان قرار میگیرد و اگر مبلغ وام بلاعوض نباشد در جهت تسویه مبلغ وام قرض الحسنه با رضایت کاملی که از آنها اخذ میشود ماهانه مبلغی از کارمزد آنها کسر می گردد .

 

اگر فعالیت های منجر به تولید در یک کارگاه تولیدی لباس را لیست کنیم به مراحل زیر می رسیم.
۱) اولین مرحله تولید، خرید و تهیه پارچه مناسب است. مهارت در خرید صحیح پارچه و انتخاب مواد اولیه اقتصادی و به صرفه از منابع مورد اطمینان اهمیت زیادی دارد. سرمایه در گردش اصلی یک تولیدی، میزان پارچه انبار شده در آن تولیدی است که در این مقوله پشتوانه ای مثل یزدباف که بهترین و با کیفیت ترین نخ و پارچه ها را تولید میکند و این مواد اولیه کارگاه های دوخت را به سهولت و آسانی در اختیار قرار میدهد برای این کارگاه ها خود بزرگترین موهبت است .
۲) بعد از مرحله اول، نوبت به کار طراحان می‌رسد. دانش طراحی لباس و الگو یکی از مهارت های اجتناب ناپذیر در تولید پوشاک است. برخی از طراحان به صورت کارمزدی ، بعضی ماهانه و بعضی نیز از راه دور با تولیدی‌ ها کار می‌ کنند و طرح‌ های خود را می ‌فروشند که در این مورد هم با توجه به اینکه از صفر تا صد آموزش صورت پذیرفته و مردان و بانوانی هنرمند و کاربلد و خوش ذوق در این کارگاه ها شاغل هستند در این بخش هم مشکل خاصی وجود ندارد .
۳) در مرحله بعدی طرح های تهیه شده، نمونه‌ دوزی می ‌شوند که با توجه به امکانات دوخت هر تولیدی، تعداد خیاط ها و قابلیت های آن ها، امکان دوخت نمونه در تولیدی و صحت الگوی تهیه شده نیز توسط کارشناسان و مهندس منتظری بررسی گردیده و میزان تولید محصول در دوخت اول با توجه به زیبایی لباس نمونه دوزی شده و کشش بازار هدف در این مرحله تعیین می شود. به گفته جناب منتظری در این مرحله ، کارهای نمونه دوزی شده های کارگاه ها با دقت و وسواس زیادی مورد ارزیابی قرار میگیرد و با توجه به عمق و ظرفیت پیش بینی شده از بازار مصرف و مشتریانی که خواهان این محصول خواهند بود و این نیاز به بازار سنجی و درک درست از سلیقه مشتریان و مصرف کنندگان مربوط است ، برای اینکه محصولی تا چه میزان تولید گردد تصمیم گیری میشود .
۴) پس از تایید نمونه ها، کار به مرحله برش، دوخت و تولید انبوه می‌رسد و پس از تکمیل محصول نهایی نساجی ،این محصول باید در بازار توزیع شود که شاید بزرگترین نقطه قوت این کارگاه ها هم همین مقوله است چرا که مجموعه پرافتخار یزد باف در این مرحله نیز کمک حال بوده و نمیگذارد بانو و آقای شاغل در کارگاه از این باب دغدغه ای داشته باشد و تام و تمام محصول آماده شده را به پشت ویترین فروشگاه برده تا آنرا به مشتری عرضه کند .
یکی از اعضای اصلی شورای شهر یزد تصریح میدارد که با توجه به چنین سهم بالایی از بازار اشتغال و ارزش افزوده ای که محصولات صنعت نساجی و دیگر صنایع تبدیلی برای مردم شهر یزد دارند این موضوع باید به صورت جدی تر مورد توسعه قرار گیرد و از بانیان و متولیان این مهم که نا م آورترین آنان استاد محمد ضرابیه می باشد تجلیلی در خور به عمل آورد . به گفته وی با توجه به پتانسیلی که در شهر یزد وجود دارد توسعه صنعت نساجی و صنایع تبدیلی آن یکی از راه های مهم غلبه بر بحران بیکاری گسترده جوانان ، کاهش بزه و ایجاد نشاط در شهر می باشد .

 

کارگاه خانگی خانم امامی
یکی از کارگاه های نمونه خانگی که در آن امر دوخت منسوجات صورت میپذیرد کارگاه دوخت خانم امامی است . به اتفاق عکاس و مسئول کارگاه های دوخت و دوز به یکی از محلات جدید شهر میرویم و در یکی از کوچه های بزرگ ۱۲ متری دم درب یکی از خانه ها توقف میکنیم . جناب منتظری این کارگاه را به عنوان یکی از کارگاههای فعال و برگزیده خانگی در سطح شهر معرفی می کند و می گوید: این کارگاه توانسته از سال ۱۳۹۹ تا کنون پیشرفت بسیاری کند و تعداد پرسنل، تعداد دستگاه ها و حجم تولیدات منسوجات خود را به شکل چشمگیری ارتقاء دهد . مهندس منتظری تامین به هنگام مواد اولیه اعم از نخ و پارچه با کیفیت یزد باف و اعطای وام برای خرید ماشین آلات دوخت را از اهم مسائل اجرایی شده حمایتی از این کارگاه و مجموعه های مشابه اعلام می کند.
در مدخل ورودی خانه ای در طبقه بانویی به پیشوازمان می آید و به داخل تعارفمان میکند . یک کارگاه خانگی نورگیر در طبقه زیرزمین واقع است که وقتی از پله ها به پایین میروی در سمت راست یک میز بزرگ ۱۰ متری برش خودنمایی میکند و در سمت چپ ۸ نفر خانم را میبینی که به پشت چرخ خیاطی و دکمه زنی در حال کار و دوخت و دوز هستند .
سرکار خانم امامی در تشریح فعالیت کاری خود با تبیین اینکه من ابتدا در خود کارگاه های یزد باف کار میکردم اضافه کرد : حدود دوسال پیش به خیاطی خانگی روی آوردم و با حمایت همسرم و مساعدت جناب منتظری شروع کار کارگاه خانگی خود را استارت زدم . خانم امامی با تصریح اینکه اگر اینجا مامنی شده برای بانوان دیگر در یکی از محلات شهر ، همه و همه از برکت وجود جناب ضرابیه است که خدا خیرش بدهد بانی شده تا در هر قسمتی از شهر جمعی از بانوان هم محله ای بتوانند در کارگاه های خانگی مشغول کار شوند .
خانم امامی در ادامه گفت : کار را در اینجا با دوچرخ خیاطی ساده شروع کردیم و خداروشکر در سایه حمایت ها و کمک ویاری مدیران یزدباف الان ۱۵ چرخ خیاطی اعم از چرخهای ساده و تخصصی داریم که کارکنان با آنها سفارشات را آماده میکنند . خانم امامی میگوید در اول کارمان فقط دوخت لباس های بچه گانه با پارچه نخی بود ولی با توسعه و اضافه شدن پرسنل و چرخ های جدید، کار اصلی ما اکنون دوخت لباس های بچگانه و در مواردی زنانه با انواع پارچه های نخی و کتان و لی میباشد .وی تعداد تولیدات خود را روزانه بین ۸۰ تا ۱۰۰ دست اعلام کرده و اضافه می کند: بسته به طرح و پیچیدگی کار از یک سمت و از سوی دیگر تعداد کارکنان حاضر، تعداد تولیدات ما نوسان می یابد ولی همه در این کارگاه افتخار می کنیم که می توانیم برای خانواده های خود در محیطی امن و در آسایش کامل، درآمدزایی کنیم.
خانم امامی در زمان بدرقه از دعای خیری گفت که هرروز و سر وقت نمازها این کارکنان برای بانیان این ایجاد کارگاه های خانگی دارند و از دغدغه و نگرانی های خود و کارکنانش گفت که همه اش از روزی میترسند که این باب رحمت و نعمت بسته گردد .
یکی از کارکنان هم زنی میان سال است که با لهجه شیرین یزدی میگوید خدا خیر بدهد حاج اقا ضرابیه و خدا بیامرزد پدرمادرشان را که کاری کردند ما نزدیک خونه خودمون بتونیم کار کنیم و خوب مزد بگیریم .می گوید این را هم بنویس هر وقت از کنار خانه مادری آقای ضرابیه رد می شویم امکان ندارد برای شادی روح پدر و مادرشان یک فاتحه نخوانیم.

 

کارگاه خانم جلالی
به گفته جناب منتظری تا قبل برپایی فروشگاه های عرضه مستقیم محصولات ، بخش عمده ای از تولیدات دوخت شرکت را منسوجات اتاق خواب و آشپزخانه شامل میشده است ولی با راه اندازی و توسعه فروشگاه های جدید و برای تکمیل سبد محصولات تولیدی نیاز به تولید محصولات جدید بیش از پیش حیاتی بود و با این رویکرد بود که در جهت تنوع بخشی به سبد محصولات تولیدی مرغوب درست شده از محصولات یزدباف ، کارگاه های جدید صنعتی و خانگی در همه سطوح متولد گردید . به گفته وی اما هنوز یکی از پرطرفدار ترین منسوجات مجموعه یزد باف سبد محصولات متعلق به تخت و اتاق خواب میباشد .
در یکی از مناطق دیگر شهر کارگاه خانواده جلالی قرار دارد که درآن خانم جلالی به همراه دو دختر و دو عروس خود و در روزهایی که سفارش زیاد است با یاری چند نفر دیگر از آشنایان به امر دوخت و دوز انواع روبالشی ، رو تختی و ملحفه میپردازند . خانم جلالی از یک سابقه حدود بیست ساله در مجموعه یزدباف برخوردار است .
کارگاه خانم جلالی یکی از کارگاه های خانگی است ک بیشتر محصولات تولیدیش به خارج از کشور به طور عام و بطور خاص به کشور آلمان صادر میشود . از دیرباز چند هتل و بیمارستان معروف کشور ژرمن ها مشتری پروپاقرص منسوجات یزد باف بوده و اکنون هم نیاز این مجتمع ها به هنر دست خانم جلالی و خانواده صمیمی او وبا پارچه های با کیفیت یزدباف تامین میگردد .

 

 

فروشگاه های عرضه محصولات

 

در ورودی فروشگاه های عرضه محصولات کارخانه یزدباف یک فروشگاه شکیل برای عرضه مستقیم محصولات نساجی هنر دست کارگران زحمت کش خودنمایی می کند.
فروشگاهی که از بامدادان تا شامگاهان محصولات تولیدی کارخانه را که از مرحله ریسندگی به بافندگی و دوخت رسیده و شامل پارچه ، پیراهن، شلوار و مانتو و شال و دیگر منسوجات است را به مشتریان و مصرف کنندگان عرضه می کند.
این فروشگاه زیبا پر شده از مصنوعات داخلی ، تجلی بخش کیمیاگری تبدیل عدل پنبه به پارچه و نهایتا محصولات نساجی تن پوش و روانداز و روپوش از کتان و نخ و … می باشد.

 

در این فروشگاهی که آمیخته ای از رنگ و هنر و نظم در چیدمان است که با خوش برخورداری فروشندگانش پارچه ها و لباسهای با کیفیت ساخته شده از محصول پنبه کشاورزان داخلی و خارجی که با بهترین دستگاه ها ریسندگی شده ، طراحی گشته، آهار خورده و با ناب ترین تلاشهای هنر مردان و زنان به مرحله بافندگی و دوخت و دوز رسیده تا یزدباف در تکمیل زنجیره ارزش یک محصول بالقوه به یک کالای بالفعل برای فروش مبدل گردددر این فروشگاه عرضه می شود.

چندین دختر و پسر جوان شیک پوش با خوش رویی و اخلاقی حسنه در این جا مشغول راهنمایی و مشاوره دادن به مشتریان هستند که کدام کالا را برای پوشیدن خود یا هدیه به دیگران و یا جهاز بخرند .
به گفته وحید متوسل المهدی مدیر فروشگاه مرکزی هدف از سرمايه گذاري یزدباف در راه اندازي فروشگاه ها در اقصی نقاط کشور ، تکميل زنجيره ارزش آفرين توليد، تامين و عرضه محصولات مستقیم با کیفیت به مشتریان باسلیقه و خوش انتخابی میباشد که کیفیت طرح و نقش و دوخت زنان و مردان ایرانی هنرمند را ارج می نهند.

 

فروشگاه لحظه ای از مشتری های یزدی و توریست ها خالی نمی شود . به گفته جناب متوسل المهدی محصولات با کیفیت، قیمت های مناسب و طرح های متنوع باعث شده انتخاب اول برای مشتریان خوش سلیقه ای باشیم که در کنار توجه به پوشش زیبا دنبال محصولات با کیفیت و قیمت متعارف هستند. به گفته این مرد خوش پوش و خنده رو بیش از ۴۷۰ محصول چه در این فروشگاه و چه در بیش از ۳۰ فروشگاه دیگر در استان های کشور به مشتریان عرضه میشود که شامل موارد زیر میشود :
((پوشاک آقایان)) :شلوار جین- شلوار کتان- پیراهن- کت و کاپشن- کیف و کوله پشتی
((پوشاک بانوان)) :شلوار جین- شلوار کتان- مانتو و روسری- کیف و کوله پشتی-
((پوشاک نوجوان)) :پیراهن – شلوار
((پوشاک بچگانه)) :کیف و کوله پشتی
((منسوجات خانگی)) :-ست آشپزخانه – کالای خواب
((رومیزی و رانر ))
غیر از فروشگاه اصلی چندین فروشگاه دیگر هم در خود شهر و در نقاط مختلف واقع است و در هر شهری از استان هم حداقل یک فروشگاه قرار دارد تا همه شهروندان و هم استانی ها به راحتی و سهولت بتوانند نیاز به منسوجات با کیفیت خود را مرتفع کنند. همچنین در کل کشور نیز بیش از ۳۰ فروشگاه وجود دارد تا کل هموطنان در تمام جغرافیای گربه ای شکل ایران بتوانند با مراجعه به این فروشگاه ها از یزدباف به طور مستقیم خرید کند .

 

یزد
علاوه بر چندین فروشگاه شهر یزد در دیگر شهرهای استان منجمله شهرهای اردکان ، مهریز ، تفت ، نی ریز ، میبد ، ابرقو نیز شعباتی به امر فروش محصول میپردازند . دیگر استانهایی که یزدباف در آن ها شعبه مستقیم دارد به قرار زیر است :
همدان- تهران – اصفهان- البرز – اردبیل – مشهد – لرستان – مازندران ((آمل)) – آذربایجان غربی ((ارومیه))- شایان ذکر است با توجه به متقاضیان و پیشنهادات فراوان مطرح شده در دیگر استانها و شهرها هم بزودی شاهد افتتاح و راه اندازی شعبات جدیدی از یزدباف خواهیم بود .
خیابان انقلاب بلوار بعثت (شیرخوارگاه) ،روبه روی کوچه بعثت

 

فروشگاه اینترنتی
هم‌زمان با توسعه فناوری ارتباطات که بسیاری از روش‌های سنتی مبادله کالا، جای خود را به شیوه‌های مدرن دادند و با توجه به شیوع ویروس کرونا طی دوسال اخیر که بر رونق روش‌های آنلاین فروش علی الخصوص فروش منسوجات دامن زده و حتی افرادی که نسبت به این شیوه عرضه محصولات موضع داشتند و لمس پارچه ، لمس دوخت و پرو را در انتخاب پوشاک حیاتی میدانستند مجاب شد‌ند که در زمینه فروش اینترنتی منسوجات فصلی نو شروع شده است .
امکان نمایش همه محصولات در سایت فروشگاه اینترنتی، سهولت در تبلیغات و تشویق به خرید در سایت ، صرفه‌جویی در زمان خرید، دسترسی آسان به اطلاعات، توانایی مدیریت و پردازش تعداد زیادی سفارش و توانایی انجام کارها با سرعت‌بالا در فروشگاه اینترنتی ازجمله مزایایی است که هم فروشندگان و هم خریداران را برای بهره‌گیری از این امکان ترغیب کرده و به‌مرور با تولید محتواهایی باکیفیت و انتشار آن‌ها در فضای مجازی، فصلی تازه در نوع خرید بوجود آمده و خریداران حتی با ترافیک‌ فروشگاهی بالایی در موتورهای جستجو و شبکه‌های اجتماعی مواجه شده‌اند.

 

یزدباف نیز با درک این موضوع و شرایط حاکم بر بازار به خوبی توانست با راه اندازی فروشگاه اینترنتی خود یک عرصه و فصلی نو را در فروش و سفارش گیری برای محصولات تولیدی خود بردارد و با استقبال خوبی که از این فروشگاه مجازی گردیده یک شیب خوب در معرفی هرچه بیشتر وبهتر منسوجات با کیفیت یزدباف را شاهد هستیم تا ورای مرزهای جغرافیایی و در دسترس بودن، هر مشتری بتواند پارچه و لباس ومنسوجات مورد پسند خود را در این فروشگاه مجازی سفارش دهد و خرید کند. این فروشگاه آنلاین با آدرس اینترنتی https://yazdbafshop.ir امکان دیدن و خرید آخرین محصولات با رنگ وطرح های موچود را فراهم میسازد تا یک دنیای چدید از ویترین در جلوی چشم برای مشتری عینیت یابد

 

موزه زنده

مجتمع چندمنظوره فرهنگی و ورزشی یزدباف

 

شرکت کارخانجات یزدباف تحت مدیریت محمد ضرابیه ، خَیر و صنعتگر نامی استان و کشور، در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود مدتی است در حال ساخت یک مجموعه بزرگ فرهنگی ورزشی هنری تفریحی در یکی از محلات کم برخوردار یزد است.
رمز ماندگاری اصالت داشتن و کسانی که بر این روش و اسلوب هستند که جاودانگی و برقراری را در آثار خود به جای بگذارند به دنبال این می باشند که از اصالت پاسداری کنند.
مجتمع چندمنظوره فرهنگی ورزشی یزدباف در ۱۷۰۰۰ متر یکی از مجتمع های زیبای در حال ساخت می باشد که به شهادت وزیر و وکیل مجلس گرفته تا مهندسین و معمارهای بازدید کننده اش از یک سود نشانگر هویت داشتن و اصالت معماری به کار رفته است و از سوی دیگر شاهدی بر خلاقیت و نوآوری در اجرای سازه های متعدد کنار هم قرار گرفته.
خلاقیت و نوآوری در کنار اهتمام به حفظ اصالت درونی در معماری از مؤلفه های ضروری در صیانت و ماندگاری میباشد . وقتی به یک مجتمع نزدیک دو هکتاری چشم میدوزی که در جای جای آن در حال ساخت سازه و بنا هستند تا در دل یک شهر ماندگار اثری ماندگار شکل بگیرد از خود بیخود میشوی. در این مجموعه بزرگ توجه به دو مقوله ی سازه های فرهنگی و ورزشی برای شهری که اصالت خود را حفظ کرده و به دنبال توسعه است بدون آنکه هویت بصری و وجودی خود را فراموش کند شاهکاری از معماری عصر کنونی را تجلی ساخته که چشم نواز و دلربا میباشد.
تک تک عناصر به کار رفته در این مجتمع از زورخانه زیبا تا زمین های ورزش توپی و از سالن موزه تا سینمای روباز و در تمام فضاهای فرهنگی و ورزشی دیگر و حتی رستوران ها آنچه بی مانند است دل در گروی ساخت مجتمعی است که برایساختن و ماندگاریش با دقت و وسواس هنرمندو معمار به کتر گرفته شده تا اینجا مامنی شود دلباز برای اهلش .

 

این مجتمع بزرگ در دل شهر قرار است به عنوان پایگاهی ارزشی و محل تجمع مردم قرار گیرد تا مردم شهر یزد و ساکنان آن بتوانند در اینجا کنار خانواده های خود آرامش و رفاه و آسایش را یکجا تجربه کنند و هر آنچه که مطلوب و مورد پسندشان هست را در یک محیط محاط شده گرداوری شده قابل دستیابی و بهره بردن ببینند . قرار است این مجتمع بزرگ و بینظیر با همه شکوه خود بستری شود برای ارتقاء سطح زندگی از ورزش کردن و حفظ سلامتی تا افزایش سواد و فرهنگ توده جامعه . قافله سالار یزدباف با اشراف به این موضوع که امروزه مجتمع های چند منظوره که در آن بُعدهای فرهنگی – ورزشی و رفاهی مثلث اصلی خدمت دهی میباشند نه تنها به عنوان پایگاه هایی برای تجمع افراد و گذر ایام به خوشی کردن بلکه در بسط و گسترش مسائل اجتماعی جامعه سازنده و نیز به عنوان نهادی اجتماعی در ارتقای آگاهی های عمومی و اطلاع رسانی به مردم نقشی اساسی به عهده دارند نقش خود را به عنوان پدری آتیه نگر و خیری دلسوز در ساخت مجتمعی عظیم به کار بسته تا اینجا هرچه زودتر به بهره برداری برسد و در این راه از هیچ هزینه ای دریغ نکرده تا مجتمعی با شکوه و بی مانند در سطح کشور شکل بگیرد و شود پایگاهی برای تششع آفرینی هنر و فرهنگ و ورزش .
توجه به معماری سازه ها یکی از عوامل مهمی است که در جذب افراد و بخصوص جوانان می تواند تأثیرگذار باشد و چه بشارتی از این والاتر که این مجتمع عظیم به عنوان یک سازه چند منظور منسجم یکی از عالی ترین نمونه های معماری را در شهر دارالعباده داراست .

 

نکته قابل توجه تر در این مجتمع ، نوع معماری زورخانه زیبا و چشم نواز و مصالح و هنر به کار گرفته در آن است . در جای جای آن از مدخل ورودی تا سنگ نوشته ها اشعاری از فردوسی و نظامی حُکم میکند که بدان و آگاه باش به جایی مقدس و منزه وارد شده ای که مملو از عشق سازنده و سفارش دهنده این بنا میباشد . بهره گیری از کلام وحی و شعری زیبا در دو طرف وردوی بنا تا اشعار کار شده توسط استادکاران و هنرمندان به نام بروی کاشی ها در گرداگرد غلام گرد و تا زیر گنبد عظیم قرار گرفته بر گود زورخانه همه بر برطرف کردن نیازهای معنوی فطرت انسان با تکیه بر و داشتن روحیه پهلوانی مرتبت است . پیرغلامان و مرشدهای زورخانه ای نقل دارند که فضای زورخانه اگر با عشق و سنت همخوان باشد هر انسانی با هر مرام و مَنشی و از هر کجای این کره خاکی که باشد چون به کمر خم شده هم داخل نشود زیبایی های ظاهری و معنوی معماری این اماکن او را شیفته خواهد کرد و این را میتوانی در این زورخانه به عیان ببینی که از تک تک سفال های هنر دست با شور و شوق کنار هم ردیف شده تا درهای منبت کاری شده جه اعجازی در فراموشی دنیای خاکی با ورود به اینجا به تو دست میدهد . جلوه های بسیاری از معماری و هنر در این زورخانه دیده می شود که این معماری و هنر آمیخته با مهندسی، گچبری، آجرکاری، موزاییک کاری، کاشیکاری، سفالگری، سنگ تراشی، مقرنس سازی ، کنده کاری، منبت کاری، خاتم کاری، نگارگری، خوشنویسی، تذهیب، پرتو پردازی، فضاآرایی و محوطه سازی ارائه می شود و هر یک به تنهایی نمونه هایی از هنرمندی های بی بدیلی است که در این مکان های معنوی پیاده شده است .
مهندس وحید برزگر مدیر عامل شرکت طرح و ساخت پارسیان یزد به عنوان مجری این پروژه کم نظیر در کشور از این طرح به عنوان یک اثر ماندگار و موزه زنده یاد می‌کند که تا سالهای سال برای یزد و یزدی ها به یادگار خواهد ماند. به همین منظور با وی به گفتگو نشستیم.

 

یزدباف یکی از موفق ترین برند های کشور است
مدیرعامل شرکت طرح و ساخت پارسیان یزد با بیان اینکه در حال حاضر کمتر سرمایه گذاری حاضر به هزینه کردن برای ساخت اماکن ورزشی و فرهنگی در کشور می‌شود گفت: آقای محمد ضرابیه مدیرعامل شرکت کارخانجات یزدباف به عنوان یکی از موفق ترین برندهای ایرانی با رویکرد بسیار خوب و دید باز خود به ساخت یک مجموعه ورزشی تفریحی در یزد روی آورده است.
وی در خصوص این مجموعه ورزشی فرهنگی تفریحی توضیح داد: زورخانه باشکوه باستانی که یک موزه زنده ایران و به عنوان پیوند دهنده نسل قدیم و جدید خواهد بود و در کنار آن، ایجاد مجموعه های رفاهی و تفریحی برای جذب مردم، با همت و پشتوانه شخصی به نام محمد ضرابیه در دستور ساخت و بهره برداری قرار گرفته است.
متاسفانه طراحی های امروز تک بعدی است
وحید برزگر در مورد جزئیات طراحی این مجموعه فرهنگی ورزشی نیز اظهار کرد: متاسفانه امروز همه طراحی‌ها تک بعدی است و خیلی به ریشه و سنت توجه نمی شود. نکته ای که ما روی آن تمرکز زیادی کردیم و مورد تاکید مدیرعاملو کارخانجات یزدباف هم بود ساخت مجموعه ای برای پرورش کودکان و نسل جوان یزد است.
وی ادامه داد: در سال های اخیر هیچ گاه به ورزش باستانی ایران توجه نشده و همین امر باعث منزوی شدن این ورزش در کشور شده است. به همین دلیل سعی کردیم در نقاط کمتر توسعه یافته شهر کاری انجام دهیم تا مردم این مناطق محروم را با نسل قدیم بیشتر آشنا و پیوندی فرهنگی میان آنها برقرار کنیم.
برزگر در خصوص تلفیق چند کاربری مختلف در این مجموعه توضیح داد: تلفیق این کاربری ها کار بسیار سختی بود اما با قرار گرفتن گروه‌های متخصص و مهندسین مجرب در کنار هم و تحت حمایت آقای ضرابیه در نهایت این کار انجام شد و خوشبختانه مورد استقبال گسترده شهروندان هم قرار گرفت.

 

وی با اشاره به زمین ۱۷ هزار متری این مجموعه اظهار کرد: بخش اعظمی از زمین پروژه را به زورخانه اختصاص دادیم ولی توانستیم بیشترین استفاده را از تمام قسمت های زمین داشته باشیم. یعنی فضاهای باز و تفریحی را در جاهای مناسب تعبیه کردیم تا تمام فعالیت های ورزشی، تفریحی، فرهنگی و هنری در این مجموعه امکان پذیر باشد.
امکانات ورزشی فرهنگی هنری تفریحی مجموعه یزدباف
مدیرعامل شرکت طرح و ساخت پارسیان یزد به تشریح امکانات مختلف این مجموعه پرداخت و یادآور شد: علاوه بر رستوران در یال‌های دو طرف مجموعه و فضاهای فرهنگی و ورزشی از قبیل دوچرخه سواری، بخش سینمای روباز این مجموعه برای اولین بار در استان احداث می شود. همچنین دو فضای عرضه صنایع دستی را در یال های شمالی مجموعه در نظر گرفتیم.
وی با بیان اینکه فضاها طوری طراحی شده اند که در اوقاتی از سال بتوانیم فستیوال‌های مختلفی را در صحن مجموعه داشته باشیم، گفت: یعنی ۲۵ غرفه در این مجموعه که ماهیت فرهنگی دارند برای عرضه محصولات صنایع دستی در نظر گرفته شده است. این تلفیق کاربری‌ها کار بسیار پیچیده ای بود ولی توانستیم با موفقیت کار را پیش ببریم.

مجموعه یزدباف اثری ماندگار در یزد خواهد شد
وحید برزگر با اشاره به اینکه تصمیم ساخت این مجموعه با آگاهی از عدم بازگشت سرمایه اخذ شد خاطرنشان کرد: مدیران شرکت می دانستند که این پروژه توجیه اقتصادی نداشته و فقط توجیه اجتماعی دارد اما یقین داشتند کاری ماندگار در عصر معاصر خواهد شد و اثری است که می تواند تا سال‌های سال از نظر فرهنگی و اجتماعی در یزد اثر گذار باشد. این مجموعه نه تنها می‌تواند باعث تحول در منطقه شود که شهر یزد را هم می‌تواند با تغییرات چشمگیری همراه کند.
وی با اشاره به نگاه ملی مدیران شرکت یزدباف در ساخت این مجموعه ورزشی و به ویژه زورخانه باستانی آن گفت: پس از بازدید مسئولان فدراسیون ورزش‌های زورخانه ای و باستانی کشور به این نتیجه رسیدیم که این مجموعه می تواند نقطه قوتی برای ورزش باستانی کشور باشد چراکه فضا و کاربری های اطراف آن به شکلی است که می تواند یک موزه زنده و در کل کشور اثرگذار باشد.

 

وی با اشاره به طراحی یک پیست دوچرخه سواری در فضاهای غیر زورخانه ای مجموعه گفت: این پیست دوچرخه سواری دور زمین مجموعه می‌چرخد و یک ایستگاه دوچرخه سواری در ابتدای آن قرار دارد. همچنین یک پیست اسکیت طراحی شده و دو زمین ورزشی روباز، یک زمین فوتسال و یک زمین چند منظوره والیبال و بسکتبال و هندبال هم در نظر گرفته شده است.
مجری پروژه مجموعه ورزشی فرهنگی یزدباف در ادامه عنوان کرد: در نیمه غربی مجموعه هم فضای تفریحی دیده شده است که محل ورزشهای همگانی، پیاده روی و اقامت مردم و استفاده از رستوران هایی با فضای سنتی و دارای آبنما و سقف باز شونده و فضاهای تفریحی و آرامش بخش مجموعه خواهد بود. ضمن اینکه نیمه غربی به فضای سینمای روباز اتصال دارد که در پشت زورخانه واقع شده است.
اختصاص فضای ویژه بانوان در مجموعه یزدباف
وی افزود: در یال جلوی پروژه و در جنوب جغرافیایی طرح دو ساختمان در دو یال قرار دارد و قسمت زیرزمینی آن به ورزش بانوان و آقایان اختصاص داده خواهد شد. این قسمت از ۲۵۰ متر فضای سرپوشیده و ۱۵۰ متر فضای باز تشکیل شده و به صورت گودال باغچه همانند خانه‌های قدیمی یزد ساخته شده است که یک یال به آقایان و یک یال به بانوان اختصاص دارد. در مورد استفاده از آن هم نظرات مختلفی وجود دارد اما اینکه کدام یک از ورزش‌های رزمی، ایروبیک و یا بدنسازی در این مکان استفاده شود به نظر سازمان ورزش و جوانان و استقبال عمومی مردم بستگی خواهد داشت.

 

وحید برزگر با اشاره به طراحی فضای اختصاصی بازی کودکان در این مجموعه اظهار کرد: در ابتدا نظر ما این بود که ورزش کودکان مثل تپه های شنی را برای بچه های زیر ۶ سال در نظر بگیریم اما به دلیل اینکه فضا محدود بود سعی کردیم به سمت ایجاد فضای بازی برویم. میان این بخش ها هم فضای سبز با درختان کم آب خواه دیده شده تا علاوه بر این که از آب کمتری استفاده کنند سایه خوبی هم داشته باشند. همچنین از جریانات آب برگشت پذیر در محوطه مجموعه استفاده شده است تا به ایجاد یک فضای دلنشین برای استفاده خانواده ها کمک کند.
تطبیق بنای مجموعه یزدباف با معماری اصیل یزد
وی با بیان اینکه در ساخت این مجموعه به تطبیق آن با معماری اصیل یزد توجه ویژه‌ای شده است گفت: در کف سازی های محوطه مجموعه، با استفاده از آجرهای سنتی، اصالت و سنت را رعایت کردیم و حتی سعی کردیم در دیوارها از مصالح مدرن استفاده نکنیم و در جاهایی که اجبار بود، به حفظ ماهیت و اصالت سنتی یزد و ایران توجه داشتیم.

 

وی یادآور شد: می توان گفت این مجموعه جزو کم نظیرترین مجموعه های این‌چنینی در منطقه است که در ایران هم کمتر نظیر آن دیده شده است. البته هیچ وقت به دنبال رقابت نبودیم و سعی کردیم بر اساس ظرفیت‌های شهر یزد مانند مصالح و استادکاران بومی ساخته شود تا باعث افتخار یزدی ها باشد.
مدیرعامل شرکت طرح و ساخت پارسیان یزد در پایان خاطرنشان کرد: كار انجام شده نتيجه همت و تلاش جمعی همه همكاران از جمله آقايان مهندس صفایی، پورمهراب، جلوداری، محمدی، ابوالحسنی و دره شيری و خانم ها مهندس حقيقی، احمدپور، محمودی و ديگر دوستان بود که به لطف حمايت همه جانبه جناب آقای ضرابيه و مديران شركت يزدباف و اعتماد ايشان به نسل جوان ممکن شد. اميدواریم ما جوانان بتوانيم از بزرگواری ها و بزرگ منشی های ايشان كه در عصر امروز ناياب است درس بياموزيم و همچنان كشور عزيزمان از وجودشان بهره مند باشد.

 

 

مجتمع آموزشی سامان

 

ملک از خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیزگاران کمال یابد. پادشاهان به صحبت خردمندان از آن محتاجترند که خردمندان به قربت پادشاهان.
پندی اگر بشنوی ای پادشاه در همه عالم به از این پند نیست
جز به خردمند مفرما عمل گرچه عمل کار خردمند نیست گلستان سعدی
اين روزها مهندس برزگر و کارگران سخت مشغول ساخت و ساز و آماده كردن مدرسه و مجتمع آموزشی هستند كه با حمایت مهندس محمد ضرابیه « راد مرد صنعت ایران» ،آجر به آجر آن با عشق به فرزندان و بچه هاي محروم و شریف یزد روي هم گذاشته میشود .
در کنار اعتقادات و دستورات دینی بزرگان برای ماندگاری و بهره بردن از ثواب های مکرر با مجتمع آموزشی و مدرسه سازی، از لحاظ روانشناسی و طبق یافته های متقن ، شادمانی و شعف درونی که انسان با ساخت مجتمع های آموزشی پیدا می کند موجب طول عمر او ، نشاط و رضایتمندی می گردد .

 

استاد محمد ضرابیه از سلاله ای پاک ، مرادی است برای مریدان که با نفس حق و اعتقادات قوی فرزندانی چون خود نیک کردار و راست گفتار، فعال اقتصادی درجه یک و دستگیر مستمندان تربیت کرده و همین باعث شده تا فرزندان نیز دوشادوش پدر در این مسیر خدمت بی منت به همنوع در کنار پدر گرانقدر خود یک تجلی از خاندانی خیر و کار افرین باشند که به امر تاسیس و تجهیز مراکز آموزشی نه از باب فقط ایفای مسئولیت اجتماعی صرف که از باب ارتقای سطح دانش و مهارت آموزی نسل بعدی نگاهی ارزشمند و اثرگذار داشته باشند .
خداوند می فرماید: لن تنالوالبر حتی تنفقو مما تحبون، یعنی هیچ نیکی به کسی نمی رسد مگر اینکه از آن چه دوست دارد انفاق کند. براستی که هیچ مسیری بالاتر و والاتر از مدرسه سازی نیست و اگر انسان آن چه دارد را در مسیر خدا و رسول هزینه کند لذتی دارد که تا ابد باقی می ماند و چه ثوابی بالاتر از ساخت مدرسه و مکتب آموزشی که هر خیر و ثوابی که در مدارس انجام شود خیر مدرسه ساز نیز از آن بهره خواهد برد. این گفته عرفا و بزرگان است که وقتی فردی در مسیر ساخت مکتب آموزشی و مدرسه سازی گام بر می دارد هم سلامتی اش تامین می شود و هم عمرش طولانی تر و هم روحیه انسانی تغییر می کند و انرژی دریافتی اش در مسیر درستی قرار می گیرد و صد البته در کنار آن ثمره و برکت بیشتر به مال او نیز سرازیر میشود .
مجتمع آموزشی و مدرسه سازی امر خیری ماندگار است چراکه هم دعای خیر دانش آموزان و اولیاء بدرقه راه میگردد و هم برکت به مال و طول عمر به جان میبخشد که این وعده خداوند است برای انفاق و بشارت. همچنین خداوند وعده داده که انسان هیچ موقع از انفاق ضرر نمی کند و بازگشت ان ۷۰ برابر است.

 

و اما مشخصاتی دقیق از این مجتمع آموزشی با شکوه در یکی از مناطق کم برخوردار یزد برای تربیت مدیران آینده.
مجتمع آموزشی مهارتی سامان یزد در زمینی به مساحت حدود ۴۲۰۰ مترمربع در بلوار جمهوری اسلامی شهر یزد در حال احداث میباشد. ساخت این مجتمع با هزینه شخصی آقای محمد ضرابیه از سال ۱۳۹۵ آغاز گردیده و در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی حدود ۷۰% و هزینه ای حدود ۲۰۰ میلیارد ریال در شرف تکمیل و بهره برداری میباشد و با برنامه ریزی انجام شده تا نیمه اول سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
این مجتمع از جهت امکانات و سبک آموزشی در نظر گرفته شده، منحصر به فرد بوده و علیرغم تعریف کاربریها و فضاهای متنوع در ساختمان که به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد، حتی در معماری آن دقت ویژه ای معمول شده است و با عنایت به قرارگرفتن این ساختمان در شهر تاریخی یزد، معماری این ساختمان نیز منطبق با معماری ایرانی اسلامی است تا ضمن رعایت سنت و قدمت فرهنگ ایرانی اسلامی، بتواند الگوی مناسبی برای احداث ساختمانهای فرهنگی آموزشی و اثر گذاری آن در شیوه های آموزشی و پیوند دهنده نسل جدید با سنت و اصالت دیرین این مرز و بوم باشد.
حدود ۱۰۰۰ مترمربع از زمین این مجتمع به ساختمان آموزشی با زیربنایی حدود ۳۸۵۰ مترمربع در سه طبقه (منفی یک، همکف و اول) اختصاص داده شده است. حدود ۵۵۰ مترمربع از زمین به آمفی تئاتر و سالن همایش، ۴۵۰ مترمربع به زمین ورزشی روباز و ۲۰۰ مترمربع به ساختمان تأسیسات اختصاص داده شده است. حدود ۲۰۰۰ مترمربع از زمین به فضای سبز، حیاط مرکزی و میانی و راهروها تعلق گرفته است.

 

طبقه منفی یک
با توجه به اقلیم شهر یزد (گرم و خشک)، از دوران قدیم احداث زیر زمین با گودال باغچه (حیاط مرکزی) به عنوان یک سنت دیرینه در معماری مورد توجه بوده است که در کیفیت ساختمانها نقش بسزایی داشته است. در این مجتمع یک طبقه زیرزمین (حدود ۲٫۵۰ متر پایینتر از سطح طبیعی و با ارتفاع حدود ۴ متر) با حیاط مرکزی در نظر گرفته شده است. زیربنای این طبقه حدود ۱۹۵۰ مترمربع میباشد و شامل نمازخانه به مساحت ۶۹ مترمربع، کتابخانه به مساحت ۱۰۰ مترمربع، اتاق سمعی بصری به مساحت ۵۲ مترمربع، اتاق چاپ و تکثیر به مساحت ۲۰ مترمربع، اتاق رایانه به مساحت ۷۰ مترمربع، اتاق انجمن علمی به مساحت ۲۵ مترمربع، دو آزمایشگاه زیست و شیمی و فیزیک به مساحت ۱۶۰ مترمربع، اتاق مربیان و سرویس بهداشتی اختصاصی به مساحت ۴۰ مترمربع، ۱۰ چشمه سرویس مردانه و زنانه به مساحت ۶۰ مترمربع و یک سالن ورزشی سرپوشیده چندمنظوره با رختکن و سرویس های مجزا به مساحت ۴۷۰ مترمربع میباشد. این طبقه دارای حیاط مرکزی پایینتر از سطح طبیعی زمین به مساحت حدود ۵۰۰ مترمربع میباشد که از همه راهروها و فضاها به آن مشرف خواهد بود.
با عنایت به تأکید ویژه متصدی این مجتمع جناب آقای ضرابیه، سعی بر آن شده است ضمن حفظ نشاط و طراوت در همه بخشهای ساختمان فضاها به نحوی تعریف گردد تا بتواند از سویی پاسخگوی تمام نیازهای دانش پژوهان باشد و از سوی دیگر مجتمع آموزشی را به مجتمع علمی مهارتی با نشاط تبدیل نماید.

 

طبقه همکف
طبقه همکف با مساحتی حدود ۹۷۰ مترمربع در ارتفاعی حدود ۱٫۵ متر از سطح زمین قرار گرفته است. حدود ۱۶۰ مترمربع از ساختمان به ورودی اصلی و ورودی اولیاء و مربیان، حدود ۶۰ مترمربع به ورودی دانش آموزان، حدود ۵۰ مترمربع به اتاق استراحت معلمان، آبداخانه و سرویس بهداشتی، حدود ۶۰ مترمربع به اتاق های معاون، اتاق ملاقات والدین، اتاق مشاور، اتاق بهداشت و حدود ۲۸۰ مترمربع به ۶ کلاس آموزشی ۳۰ نفره با کلیه امکانات آموزشی اختصاص داده شده است. فضاهای آموزشی و اداری با عنایت به فرم ساختمان به نحوی تعریف شده است که از کلیه جهات به فضای سبز میانی و جانبی ساختمان مشرف باشد و اتصال فضاها بصورت راهروهایی با کمترین شکستگی برقرار شده است تا در مواقع بحران و اتفاق های غیرقابل پیش بینی در کوتاهترین زمان ممکن از طریق پلکان های خروج اضطراری (در ابتدا و انتهای ساختمان) به خارج ساختمان و محل امن هدایت شوند.
طبقه اول
طبقه اول با مساحتی حدود ۹۶۰ مترمربع شامل اتاق پرورشی و بسیج، اتاق مشاور، اتاق مدیر، اتاق معاون دوم، اتاق مربی، امور اداری و بایگانی، دفتر معاونین به مساحت تقریبی ۱۶۰ مترمربع و ۶ کلاس آموزشی ۳۰ نفره به مساحت ۲۸۰ مترمربع میباشد. طبقات زیرزمین، همکف و اول ساختمان با دو دستگاه پله در ابتدا و انتها و همچنین دو دستگاه آسانسور به یکدیگر ارتباط دارند.
آمفی تئاتر (سالن همایش و اجتماعات)
در قسمت شمال شرقی زمین، ساختمان سالن اجتماعات چندمنظوره با مساحتی حدود ۵۵۰ مترمربع واقع شده است. ظرفیت سالن اجتماعات چند منظوره حدود ۲۰۰ نفر بوده و به منظور برگزاری همایش، کنفرانس و نمایش تئاتر و فیلم در نظر گرفته شده است. این سالن دارای سرویس های بهداشتی مجزا، لابی، اتاق پشت صحنه، اتاق VIP، بوفه به مساحت تقریبی ۱۹۰ مترمربع و سالنی با ظرفیت استقرار ۲۰۰ نفر خواهد بود. ارتفاع سالن حدود ۷ الی ۸ متر متغیر بوده و با توجه به قرارگیری این سالن در حیاط مجتمع دارای ورودی مجزا و اختصاصی نیز میباشد.

 

این سالن ظرفیت برگزاری اجتماعات، کنفرانس و همایش های متنوع رسمی را خواهد داشت و با توجه به امکانات در نظر گرفته شده امکان نمایش تئاتر و فیلم نیز در این سالن وجود خواهد داشت که به نوعی سالن را به یک سالن چندمنظوره با کیفیت بالا تبدیل کرده است.
زمین ورزشی روباز
زمین ورزشی روباز با مساحتی حدود ۴۵۰ مترمربع و دارای رختکن و سرویس های بهداشتی مجزا در نیمه شمالی زمین و جنب سالن اجتماعات قرار گرفته است. این زمین ورزشی به منظور ورزش های والیبال و بسکتبال در نظر گرفته شده است ولیکن با توجه به ابعاد زمین امکان استفاده جهت فوتسال نیز در این زمین وجود دارد.
ساختمان تأسیسات
در انتهای زمین، ساختمان تأسیسات شامل اتاق دیزل ژنراتور (برق اضطراری)، اتاق برق، تأسیسات مکانیکی با مساحتی حدود ۲۰۰ مترمربع واقع شده است که با اتصال به موتورخانه مرکزی در طبقه منفی یک، بخش خدمات رسانی مجتمع را حمایت خواهد کرد.
فضای سبز و حیاط
حیاط مجتمع به بخشهای حیاط جنبی، حیاط مرکزی (به اصطلاحی گوال باغچه)، حیاط مرکزی میانی در تراز همکف تقسیم شده است. فضای سبز مجتمع به نحوی در مجتمع در نظر گرفته شده است تا از سویی کلیه فضاهای ساختمان به آن مشرف باشند و از سویی دیگر به راحتی قابل دسترسی و استفاده باشند. حیاط میانی در تراز همکف که در حدفاصل بین زمین ورزشی روباز و سالن اجتماعات با ساختمان آموزشی قرار گرفته است دارای مساحتی حدود ۶۵۰ مترمربع میباشد و دارای آلاچیق های متحرک و فضای سبزی منحصر به فرد خواهد بود و با پلکان به حیاط مرکزی (گودال باغچه) به مساحت ۵۰۰ مترمربع متصل شده است. این فضای سبز با امکانات در نظر گرفته شده برای آن، به عنوان پیش ورودی سالن اجتماعات نیز عمل مینماید. در اطراف ساختمان آموزشی حدود ۶۰۰ مترمربع فضای سبز در نظر گرفته شده است.

 

امکانات کلی مجتمع
این مجتمع مجهز به دو دستگاه آسانسور، موتورخانه مرکزی، سیستم اعلام و اطفاء حریق، سیستم سرمایش و گرمایش استفاده از ایرواشر و رادیاتور، سیستم های صوتی و تصویری آموزشی پیشرفته، دوربین های مداربسته، منابع ذخیره آب، دیزل ژنراتور جهت تولید برق، سیستم ارت میباشد. در طراحی و اجرای این مجتمع کلیه نکات ایمنی و حفظ امنیت دانش پژوهان با دقت بالایی مدنظر قرار گرفته است تا حتی در مواقع بحران بهترین واکنش با کمترین آسیب عملیاتی گردد.
تعریف فضاهای متنوع مجتمع به نحوی بوده است تا ضمن رعایت ظریفترین نکات ایمنی و حفاظتی، بالاترین سطح کیفی در آموزش ممکن گردد. با توجه به تأکید و حساسیت وافر جناب آقای ضرابیه، کلیه امکانات و فضاها به نحوی در نظر گرفته شده است تا این مجتمع بتواند به عنوان یک مجتمع کامل علمی مهارتی در کنار آموزش متداول عمل نماید. از آنجائیکه وجود بستر مناسب همواره نقش تعیین کننده ای در شیوه و کیفیت آموزش داشته است، این مجتمع با قابلیت های بالفعلی که در آن بوجود آمده و استمرار حمایت و حساسیت همه جانبه ی متصدی روشن ضمیر آن میتواند به عنوان الگویی شایسته در سطح استان و حتی کشور مطرح گردد.
هزینه های انجام شده
تاکنون برای این مجتمع از سوی متصدی آن (جناب آقای ضرابیه) بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است و با صرف هزینه ای حدود ۱۲۰ میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید. با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته و حمایت های متصدی این مجموعه، در نظر است در نیمه اول سال آتی مجموعه آموزشی مهارتی سامان تکمیل و به بهره برداری برسد و در حال حاضر نیز با وجود مشکلات اقتصادی در کلیه جبهه های کاری فعال می باشد.

 

اهداف
با عنایت به نگاه عمیق متصدی این مجتمع (جناب آقای ضرابیه) به مبحث آموزش کاربردی جوانان کشور، این مجتمع از زمان شروع (طراحی) با نگرشی جدید تعریف گردید تا بتواند ضمن آموزش متداول جامعه، مهارت محور نیز باشد. از آنجائیکه یکی از اهداف عالی آموزش، تربیت نیروی انسانی در کلیه زمینه های اخلاقی و علمی جهت خدمت به کشور و جامعه است، در نظر است در این مجتمع نسبت به پرورش عملی و کاربردی استعدادهای ناب این مرز و بوم جهت ورود به جامعه اقدام شود و همزمان با تحصیل علوم متداول آموزشی کشور، جوانان مستعد را بصورت عملی و مهارتی برای ورود به بازار کار در سطوح مختلف مدیریتی کشور توانمند و آماده سازد.

 

مرکزی مدرن و مجهز با پایبندی به اصول سنتی

مجتمع تجاری خلیج فارس

 

 

 

مجتمع های بزرگ در هر برهه ای، همواره محل حضور اقشار مردم و تعامل افراد یکی از ارکان اصلی پیشرفت، توسعه و ترقی هر بخشی، منطقه و کشوری بوده است. با نگاهی گذرا به تاریخ می توان دریافت حتی زمانیکه ارتباطات رسانه ای نیز قدم به عرصه وجود نگذاشته بودند فضاهای گردهمایی اعم از جاهای فرهنگی -عبادتی و ورزشی نقش مهمی را در مهیا کردن بستر مناسب جهت گفتگو ، تبادل افکار و ارتقاء فرهنگ و هنر هر قوم و ملیتی ایفا کرده اند و حتی خود رسانه ای شدند با مخاطبین بسیار .
«آغاز دوران ساخت نسل جدید مراکز تجاری» شاید بهترین جمله‌ای باشد که بتوان در تعریف ساخت مراکز تجاری تفریحی چند منظوره به کار برد که طی دهه ۹۰ شمسی به بعد حواسها را به خود معطوف ساخت.
ساخت چنین مراکز مدرنی که تنها جایی برای خرید کردن نیست و می‌توان یک روز تفریحی را در آن سپری کرد بیشتر مانند یک بهشت تمام عیار برای خانواده‌ها و افرادی است که دل‌شان می‌خواهد در یک محیط مفرح بدون هیچ گونه دغدغه‌ای سپری کنند. چون هم برای‌شان سرگرمی است، هم تفریح و هم خرید. مراکزی که در آن رستوران‌های زنجیره‌ای، شهربازی، سینما و… مانند آهن‌ربایی مردم را به سمت خود جذب می‌کنند.

 

داشتن مجتمع هایی بزرگ ، مجهز و بقولی همه چی تمام که خیلی شیک و مجلسی بیتوان درکنار همه خانواده برای گذران یک روز خوش در آن برنامه ریزی کرد برای هر شهر و شهروندی یک رویای شیرین است که برای تحقق آن بایست سرمایه گذارانی با صرف سرمایه فراوان و انتظار بسیار برای اجرای شدن این پروژه پیشقدم شوند تا این مهم به سرانجام برسد . علاوه برآن وجود مجتمع هایی بزرگ که تمام نیازهای تفریحی ، فرهنگی ، تجاری و حتی تغدیه ای را پوشش داده و سنبلی باشد از مدرنیته رویای خیلی از شهرداران است تا با آن به دیگران شهر نمونه خود با مجتمعی مجهز در ارایه خدمات متنوع و متععد که برای کسب درآمد خیلی عظیمی از افراد اثرگذار است را نشانه شهر پویای خود نشان دهند .
در حاشیه این مجتمع های بزرگ یا بقولی مال های شیک و منحصربه فرد بسیاری مشاغل و حرفه های دیگر شکل میگیرد و آنجا یکی از هسته های مالی و سرگرمی شهر میشود و خود به نوعی دیگر موجب رونق و کسب و کار هم بشوند.
مجتمع تجاری تفریحی خلیج فارس یزد یکی از این پروژه های بزرگ است که به سرعت در حال تکمیل نهایی میباشد و هرچند هنوز طبقات دوم به بعد آن تکمیل نشده ولی هرساعت شبانه روز شاهدی که خیل بسیاری از افراد بومی و غیر بومی درحال بازدید و چرخ زدن در آن هستند.
مجتمع عظیم خلیج فارس از طرفی شهر را به سمت مدرن بودن سوق می‌دهد و از طرفی دیگر ضامن ماندگاری سنت در شهر میشود .

 

با فروش محصولات و صنایع دستی یزد یک تعامل نه تقابل را شاهد هستیم که از دل سمفونی انسجام و اتحاد بیرون میاید . از سویی باید گفت شهری که در خود چنین مراکزی داشته باشد علاوه بر اینکه بر زیبایی بصری شهری اضافه می‌کند باعث می‌شود تا کم‌کم شباهت‌هایی به شهرهای بزرگ پیشرفته هم پیدا کند و از سویی دیگ باید تصریح کرد که وجود این مرکز چتری است برای کسب و کارهای شهری تا اقتصاد شهر سنتی تقویت شود .
ارسلان حسینی یکی از مغازه داران در صحبتهایش میگفت این مجتمع تنها جایی برای خرید کردن و به قول معروف پاساژگردی نیست بلکه جایی است که شما علاوه بر خرید کردن می‌توانید ساعاتی را برای تفریح نیز در آن بگذارنید. معینی که به همرا همسر و دو دختر کوچکشان در حالی که چرخ خود را از هایپر با توصیه خانوم پر میکند نیز تاکید دارد که اختصاص دادن بخش بزرگی از این مراکز تجاری برای رستوران‌های زنجیره‌ای، شهربازی، سینما و… برای بسیاری از مردم آنقدر خوب و هیجان‌انگیز است که باعث می‌شود برای یک بار هم شده تجربه حضور و استفاده از امکانات آن را تجربه کنند.

 

یکی از نگهبانان مجتمع نیز در سخنانی میگوید : این مجتمع خلیج فارس جانِ تازه‎ای به اقتصاد شهر می‎بخشد، سطح رفاه را بالا می‎برد و گردشگر جلب می‎کند که اینها همه اش برای شهر نعمت است .
ساختمان مدرن: یک بنای مدرن و چشم نواز با مغازه های زیبا جاخوش کرده در راهروهای بزرگ و تمیز در کنار یک خیابان اصلی که حواسها را معطوف خود میسازد .
جابجایی : درکنار راه پله های برقی متعدد و آسانسورها ، دو آسانسور شیشه ای نیز در دوطرف سالن اصلی برای سهولت تردد به طبقات بالا تعبیه شده است .
امکانات : رستوران ، سینما، هایپرها ، فروشگاه های متعدد با اقسام محصولات ، شهربازی ، تجهیزات کامل ایمنی ، تیم حفظات کاربلد ، ایجاد شرایط مناسب برای اجاره یا خرید
وجود پارکینگ: در نظر گرفتن پارکینگ‌های طبقاتی و ظرفیت بالا در مجتمع خلیج فارس باعث شده و میشود تا مردم هرچه بیشتر ترغیب شوند که به این مراکز بیایند چون می‌توانند ماشین‌شان را در جایی مطمئن قرار داده و به تفریح و خریدشان بپردازند.
جمع شدن برندها: کسانی که علاقمند به خرید برندهای مختلفند میدانند که اکثر آنها در این مجتمع مدرن تجاری دور هم جمع هستند و آنها می‌توانند با بررسی و مقایسه آنها آنچه که دوست دارند تهیه کنند.
و پایان کلام آنکه غیر از این موارد این مجتمع ظرفیتی برای پرداختن به امور فرهنگی هم دارد که در شهر نمود چندانی ندارد؛ مثل فضاهای گفت‎وگو و مطالعه و ترویج کتاب‎خوانی. مجتمع‎های تجاری بزرگ، همچنین از لحاظ گردشگری جزو امکانات و نقاط قوت شهرها به‎شمار می‎آیند. مجتمع خلیج فارس یزد گرچه اولین جاذبه گردشگری در شهر بادگیرها نیست ولی می‎تواند گردشگر‎ها را به اقامت طولانی‎تر و درنتیجه هزینه کردن بیشتر در شهر تشویق کند.

 

مشخصاتی از مجتمع تفریحی تجاری خلیج فارس یزد
– موقعیت قرار گیری مجموعه تجاری اداری تفریحی خلیج فارس یزد
– کلیات فنی
مختصری از تأسیسات الکتریکی :
پروژه خلیج فارس یزد به دلیل وسعت قابل ملاحضه آن دارای پست برق به ظرفیت بالغ بر ۵ مگاوات خواهد بود که بخشی از این مصرف مربوط به واحدهای تجاری ، هایپر استار و شهربازی ، سینما و بخش دیگر مصارف مشاعات کل پروژه شامل موتورخانه مرکزی ، دستگاهها و تجهیزات تأسیساتی و پله برقی و آسانسورها می باشد. بخشی از روشنایی کل پروژه تحت پوشش برق اضطراری نیز قرار دارد که توسط دیزل ژنراتور مناسب در طبقه ۳- تأمین میگردد.کل مجموعه به سیستم های جریان ضعیف شامل : دوربین مدار بسته، سیستم صوتی ، اعلام حریق، آنتن مرکزی و تلفن مرکزی با خط تلفن خارجی به تعداد مورد نیاز و اینترنت و سیستم هوشمند ساختمان و پارکینگ BMS) و PMS ) جهت صرفه جویی در انرژی و سهولت در استفاده از پارکینگ و مدیریت ترافیکی و نیز کنترل خروج گازهای خطرناک و سمی از پارکینگ ها میباشد.

 

– مشخصات فنی :
– دارای انشعاب گاز به ظرفیت ۹۰۰ مترمکعب درساعت با ایستگاه اندازه گیری احداث شده در ضلع جنوب شرقی مجموعه
– مجموعه طبق توافق با مخابرات استان یزد به فیبر نوری مجهز گردیده است
– پروژه دارای ۲ دستگاه آسانسور پانوراما ۱۲ نفره با سرعت ۱ متر بر ثانیه – دارای ۲ دستگاه آسانسورباربر و مسافر بر کششی با ظرفیت ۲۴۰۰ کیلوگرم و سرعت ۵/۰ متر بر ثانیه – دارای ۸ دستگاه آسانسور مسافر بر می باشد
– پروژه دارای ۳۰ دستگاه پله برقی و ۴ دستگاه راهرو متحرک و رامپ می باشد
– پروژه دارای ژنراتور برق اضطراری به قدرت KVA 1250 با موتور پرکینز و ژنراتور استانفورد هر دو ساخت UK انگلستان و کوپله شده در ایتالیا است.
– پروژه دارای سیستم اعلام حریق و دتکتور مارک securiton ساخت کشور سوییس و بصورت آدرس پذیر میباشد .
– برق مجموعه در پست اختصاصی با ۵ دستگاه ترانس KVA 1600 و در پست عمومی با دو دستگاه ترانس KVA 800 میباشد.
– پروژه به سیستم اعلام و اطفاء حریق مجهز بوده و با جعبه های فایرباکس و اسپرینکلر و دژنکتور دودی و حرارتی تجهیز شده است.
– پروژه دارای سیستم صوتی و دوربین های امنیتی و حفاظتی میباشد.
– ساختمان بصورت اسکلت بتنی با سقف دال در سه پارت مجزا که با درز انقطاع که از فنداسیون جدا شده است، ساخته شده و فاصله دهانه ها از میانگین ۶ متر تا حداکثر ۸ متر وجود دارد. بار مرده ساختمان بالای ۱۰۰۰ کیلوگرم بر مترمربع در نظر گرفته شده است و ساختمان دارای ووید مرکزی بصورت بیضی با ابعاد ۲۵ در ۳۵ متر میباشد.
– نمای ساختمان بصورت ترکیبی از قطعات سفال به ابعاد ۵/۰×۲ متر و کرتین وال و استیل است که بصورت خشک اجرا گردیده است.
– سطح کل زیربنا طبق نقشه های اجرایی ارائه شده بمساحت ۷۶۳۳۸ مترمربع میباشد.

 

شرح کاربری های طبقات :
مجتمع تجاری اداری تفریحی خلیج فارس در زمینی به مساحت ۰۸/۸۹۶۸ متر مربع و با پروانه ساختمانی حدود ۷۵٫۰۰۰ مترمربع زیربنای تجاری در حال ساخت می باشد و شامل کاربریهای متنوع ذیل میباشد :
– طبقه منفی سه با کاربری پارکینگ با ظرفیت حدود ۱۸۱ الی ۲۰۰ پارک خودرو به انضمام انبار، موتورخانه مرکزی و پست برق با ارتفاع طبقه ۴٫۱ متر
– طبقه منفی دو با کاربری پارکینگ با ظرفیت حدود ۱۵۰ الی ۱۷۰ پارک خودرو به انضمام انبار و اتاقهای برق و مخابرات با ارتفاع طبقه ۳٫۷ متر
– طبقه منفی یک با کاربری تجاری شامل فروشگاه جامع هایپراستار به متراژ حدود ۶۵۰۰ مترمربع و ۳۰ باب واحد تجاری حاشیه فروشگاه با متراژ مفید حدود ۱۴۰۰ مترمربع با ارتفاع طبقه ۶٫۰۵ متر
– طبقه همکف با کاربری تجاری شامل ۱۳۲ باب واحد تجاری به متراژ مفید ۴۲۰۰ مترمربع با ارتفاع طبقه ۶٫۰۵ متر
– طبقه اول با کاربری تجاری شامل ۱۲۸ باب واحد تجاری به متراژ مفید ۵۰۰۰ مترمربع با ارتفاع طبقه ۶٫۰۵ متر
– طبقه دوم با کاربری تجاری شامل ۱۲۷ باب واحد تجاری به متراژ مفید ۵۰۰۰ مترمربع با ارتفاع طبقه ۶٫۰۵ متر
– طبقه سوم شامل شهربازی به متراژ بالغ بر ۲۵۰۰ مترمربع و ۴ سالن سینما به متراژ بالغ بر ۱۸۰۰ مترمربع و بازار اختصاصی طلا و جواهرات با ۷۰ باب واحد تجاری به متراژ مفید بالغ بر ۲۴۰۰ مترمربع با ارتفاع طبقه ۶٫۰۵ متر در بازار طلا و ۷٫۵ الی ۹ متر در شهربازی
– طبقه چهارم شامل فودکورت (صحن غذا) به متراژ ۳۸۰۰ مترمربع به انضمام واحدهای تجاری حاشیه آن به متراژ مفید حداقل ۶۰۰ مترمربع با ارتفاع طبقه ۶٫۰۵ متر
– طبقه چهارم شامل بام سبز (روف گاردن) در مجاورت فودکورت به متراژ تقریبی بالغ بر ۳۰۰۰ مترمربع بصورت روباز و نیمه مطبق
– طبقه پنجم شامل کاربری دفاتر تجاری (اداری) به تعداد ۱۱ واحد اداری به متراژ مفید حدود ۱۲۰۰ مترمربع با ارتفاع طبقه ۴ متر
– طبقه ششم شامل کاربری دفاتر تجاری (اداری) به تعداد ۱۱ واحد اداری به متراژ مفید حدود ۱۲۰۰ مترمربع با ارتفاع طبقه ۴ متر
– طبقه هفتم شامل کاربری دفاتر تجاری (اداری) به تعداد ۱۱ واحد اداری به متراژ مفید حدود ۱۲۰۰ مترمربع با ارتفاع طبقه ۴ متر
– طبقه هشتم شامل کاربری دفاتر تجاری (اداری) به تعداد ۱۱ واحد اداری به متراژ مفید حدود ۱۲۰۰ مترمربع با ارتفاع طبقه ۴ متر

 

سازه مجموعه از نوع اسکلت بتنی میباشد و طراحی معماری آن از ویژگی های خاصی برخوردار میباشد» از جمله ایجاد ۸ کاربری توأمان و متفاوت در مجموعه، فضاسازی زیبا و دسترسی های بسیار مناسب، استفاده از به روزترین و مدرن ترین متریال ها در معماری، هوشمند سازی کل مجموعه، طراحی مدرن و زیبا در نازک کاری و… که حتی میتوان این مجموعه را یکی از مطرح ترین مجموعه های تجاری تفریحی کشور و قابل قیاس با مجموعه های تجاری دنیا عنوان نمود.
پیش بینی اتمام پروژه
در حال حاضر طبقات منفی ۳، منفی ۲، منفی ۱ و همکف این مجتمع به بهره برداری رسیده است و کل این پروژه به عنوان بزرگترین پروژه خصوصی استان با کاربریهای متنوع و منحصر به فرد با حدود ۹۰% پیشرفت فیزیکی حداکثر تا نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به بهره برداری خواهد رسید و قطعاً تحولی در سطح استان و کیفیت خدمات عمومی به مردم و شهر ایجاد خواهد نمود.

 

 

 

دیدار با قائم مقام مدیرعامل

 

 

در دیدار با استاد محمدحسین نقاش زاده همراه استاد امیرحسینی هستم. یکی موسپید صنعت نساجی و دیگری موسپید عرصه رسانه. محمدحسین نقاش زاده در ابتدا ورودمان را خوشامد می گوید و پیرامون این کارخانه می گوید:
شرکت یزد باف ( سهـامی عام )در سال ۱۳۳۵ در شهر تاریخی یزد تأسیـس گردید و پس از آن کارخانجات ریسـندگی ، بافندگی ، چاپ و تکمیل انواع پارچه های پنبه ای در زمینی به مساحت ۱۲۰ هزار متر مربع احداث شد و طرح توسعه کارخانه در زمینی به مساحت ۲۷۰هزار متر مربع و زیر بنای۱۱۲ هزار متر مربع در سال ۱۳۷۶ به بهره برداری رسید. به گفته وی در حال حاضر نیز این شرکت با بهره گیری از ماشیـن آلات مدرن از معتبرترین شرکت های سـازنده اروپایی ، دانش فنی ، تجربه و تلاش بیـش از ۱۰۰۰ نفر پرسنـل و نیز مصـرف بهترین مواد اولیه ، یکی از بزرگترین کارخانجات نساجی در خاورمیـانه می باشد که قادر است انواع پارچه های شلواری (جین و کتان)، پیراهنی ، ملحفه ای ، پرده ای ، مانتویی ، چادر مشکی ، رومبلی و پتوی سبک با ترکیب پنبه ، الیاف مصنوعی و یا مخلوط آنها را تولید نماید.
استاد نقاش زاده با اشاره به اینکه سهم عمده ای از محصولات کارخانه جدید ، به کشـور های آلمان ، ایتالیا ، ترکیه ، یونان و فرانسـه صادر می شود و این شرکت افتخار دارد که تا کنون چندین مرتبه به دریافت لوح تقدیر به عنوان صادر کننده نمونه نائل گردیده است اضافه می کند :
۶۶ سال از فعالیت مجموعه ما می گذرد از سال ۱۳۳۵ که چندین خانواده یزدی اینجا را با ۵ میلیون سرمایه اولیه بنیان تاکنون توانسته ایم یکی از نهادهای زنده عصر حاضر شهر باشیم که هنوز پابرجا هستیم.
وی درادامه پیرامون خدمات واحد تولید میگوید : شركت يزدباف به منظور تامين نياز مشتريان خود از يك طرف و نيز تكميل ظرفيت توليد در بازه‌هايي از زمان ، بخشي از ظرفيت توليد خود را در تمامي فرآيندها – ريسندگي ، چله‌كشي ، آهارزني ، بافندگي ، تكميل و رنگرزي پارچه و نيز خدمات منحصر به فرد توسط ماشين‌الات خاص ( تنظيم عرض پارچه ، تنظيم آب‌رفت ، سمباده‌زني ، خارزني ، مرسريزه و … ) – در اختيار مشتريان قرار مي‌دهد .
محمدحسین نقاش زاده با بیان اینکه در حوزه طراحی با استفاده از امكانات و تجهيزات سخت‌افزاري ، نرم‌افزاري و افراد كارآزموده در طراحي پارچه و مسلط به نرم‌افزارهاي متداول طراحي و نرم‌افزارهاي اختصاصي حوزه نساجي اين شركت قادر است نيازهاي مشتريان در اين زمينه را برآورده سازد اضافه می کند : در حوز فنی نیز با توجه به وجود پرسنل ماهر و باتجربه و آزموده و نيز تجهيزات مناسب در قسمت فني ( نوسازي ، نجاري ، برق و … ) اين شركت قادر است بسياري از خدمات فني در زمينه‌هاي ياد شده را بويژه براي همكاران در صنعت نساجي انجام دهد.
نقاش زاده می گوید نیت خیر بنیانگذاران همچون مرحوم رسولیان در اول این بوده که به اقتصاد شهر از یک طرف کمک شود و از طرف دیگر با استخدام چند صد نفری در ادامه صنعت نساجی رونق یابد. به گفته وی از همان ابتدا چندنفر از افراد دارای معلولیت یا کم توان برای کار در کارخانه دعوت به همکاری شدند و مطابق توصیه جناب ضرابیه هنوزم در بخش هایی که می شود از افراد دارای معلولیت بهره می بریم تا به آن افراد کمک شود. وی تصریح کرد اکنون بیش از ۶ دهه که گذشته بر همان روال ما سعی کردیم که اینگونه خدمت کنیم و دستگیر، اشتغال زا و یاری دهنده به اقتصاد شهر و شهروند باشیم. پیشکسوت صنعتی نساجی و مرد قدیمی کارخانه که تک تک کارکنان و مسئولین قدیمی و حال حاضر را به خوبی می شناسد در ادامه می گوید: در یزدباف کمک به حوزه خانواده ها با شناسایی فرد ، استارت می خورد و چراغ کارگاه های خانگی روشن می شود و چون این کار بسیار ارزشمند و درخور می باشد این فرد با دعوت از اقوام و آشنایان خود هم توانمندی در کار و هم فعالیتش را گسترش می دهند.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود از یک خانواده بودن پرسنل یزدباف در تمام دوره ها گفت و افزود : همه ما اینجا شاکله یک خانواده را داریم و به این معتقدیم که یزدباف خانه ماست و در این خانه همه برای آبادانی و روشن نگه داشتن چراغش از جان مایه میگذاریم . وی تصریح می کندکه ما در یزد باف چه از جناب محمد ضرابیه بزرگ که مرد و مردانه و با تمام قدرت و اعتبار خود برای پابرجایی کارخانه بطور شبانه روزی وقت و هزینه خرج میکند چه تا حفاظت دم درب و کارگر خط تولید ، چه از راننده آورنده مواد اولیه یا برنده محصول نهایی و چه تا دوزنده و فروشنده ،همه و همه قلبمان برای یزد باف میطپد .
خسرو امیرحسینی در سخنانی از کارکرد این مجموعه ارزشمند ستودنی می گوید و بر نقش مدیریت در یک بنگاه از نظر داده و بازده سخن می راند و می گوید: در باب بازتاب کار خداپسندانه مدیران ارشد همین بس که در تمام ارکان شاهد هستیم که کارگران با جان و دل این مجموعه کار می کنند و من خود شاهدی صادق بر این مدعا هستم که همه اجزا و پرسنل اینجا را خانه خود می دانند.
محمدحسین نقاش زاده قائم مقام یزدباف که بیش از ۴۶ سال در کارخانه حضور داشته است در پاسخ به پرسش پیرامون ایفای مسئولیت های اجتماعی و کمک به رفع آسیب های اجتماعی نیز تاکید می کند که در این باب سعی کردیم نقش اول را ایفا کنیم و نسبت به شهر و شهروند خدمت گذار باشیم. مشارالیه می گوید جمع این کارهای خوب از ابتدا برنامه ریزی شد و اجرائی و عملیاتی گشت و درست است که شاید در درجه اول و اولویت آن اقتصادی نبوده ولی به اقتصاد شهر و شهروند کمک بسیاری گردید و باعث شده که در حمایت از خانواده زندانیان خانم های بدسرپرست و بی سرپرست و خانواده هایی که مشکل مالی – معیشتی دارند ما یعنی مجموعه یزدباف یک نقش اساسی در بهبود زندگی شان داشته باشیم.تا دعای خیر مردم شهرمان بدرقه آتیه خود و خانواده مان باشد و این مهم هم در راستای تاکیدات جناب ضرابیه ادامه دار خواهد بود.
خسرو امیرحسینی: معتقدم که شما با این کار هم اقتصاد خصوصی و هم تعاونی را در هم تنیده و معنایی تازه داده اید.با اختیار قراردادن مواد اولیه اعم از پارچه و نخ و حتی وام دادن با این افراد و خرید محصولات نهایی یار و یاور آنها بوده اید و باری از دوش آنها برداشته اید.
برای بسط و توسعه فعالیت های خود چه برنامه هایی دارید؟
محمدحسین نقاش زاده: ما در کنار گسترش فعالیت ها و طرح توسعه های خود به امر ارتقاء کیفیت اهتمام ویژه داریم. با اینکه افزایش مواد اولیه ما که همان پنبه است یک تهدید و ریسک می باشد و باعث شده قیمت بهای تمام شده افزایش پیدا کند ولی ما سعی کردیم با درایت جناب ضرابیه تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و با تاسیس واحدهای دوخت و دوز و فروشگاه ها یک مجموعه کامل از تولید به مصرف را در صنعت نساجی داشته باشیم.
از این مدیر قدیمی می پرسیم رمز ماندگاری اینجا در چیست ؟
محمدحسین تقاش زاده می گوید: ثبات مدیریت و کار برای رضای خدا کردن رمز ماندگار ماست. به گفته وی برکات وجودی اش کسانی مثل مرحوم رسولیان ، مهندس طاهر نیا، مهندس ضرابیه، مهندس غفوری، مهندس رئیس زاده و خیلی های دیگر باعث شده در این بیش از ۶ دهه ما با ثبات و ماندگار بمانیم.
هرچه بیشتر با کارگران هم صحبت میشوم یک سرفصل مشترک در حرفهای آنها عیان تر میشود و آن نقش رهبری و بی بدیل مهندس محمد ضرابیه در مقام یک پدر دلسوز ، کاردان و کاربلد در حمایت از جامعه کارگری و پابرجایی و برپاماندن این شرکت بزرگ در قلب ایران میباشد که مشارلیه در کنار تمام مشغولیت ها و گرفتاری های معطوف یک پیشکسوت صنعت کشور که میبایست بر بنگاه های بزرگی در اقصی نقاط کشور مدیریت داشته باشد ولی با گذاشتن تمام انرژی و شب وروز خود از حال تک تک کارگران و پرسنل خویش آگاه بوده و برای تمام پرسنل خود مُشت و پُشت میباشد . در این کارخانه یعنی در یزدباف کارگران با ذوق و شوق از داشتن پدری میگویند که حواسش به همه چیز است تا هم آنها کار داشته باشند و هم خانواده هایشان در آسایش باشند و هم لحظه ای یا آنی چرخ کارخانه از حرکت باز نه ایستد .شاه بیت حرف این کارگران، معاونین و مدیران این مطلب بود که ما میدانیم ، میبینیم و میشنویم که برای استمرار چرخه تولید این رادمرد صنعت چه سان خون دل میخورد و از آسایش خود میگذرد تا ما و خانواده مان در آسایش باشیم . براستی که در سخت ترین روزهای اقتصادی برای فصلی و ماهی و روزی نبوده که بواسطه حضور پربرکت محمد ضرابیه، شرکت یزد باف از غرور و عزت ارزشمندش دور باشد و با هر زحمتی بوده چه در مبحث تهیه مواد اولیه و چه در مبحث تامین قطعات و گرفتن سفارش این محمد ضرابیه بوده کهکوله باری از اعتبار خود را هزینه کرده ارزانی داشته است تا چراغ این کارخانه روان بماند و بچرخد.
تامین شدن نیازهای کارخانه باعث شده که بعد از دهها این بنگاه عظیم تولیدی به عنوان تنها کارخانه فعال در داخل شهر پابرجا بماند و پرسنل یزد باف تنها افرادی باشند که سنگر تولید رادر داخل شهر حفظ کرده باشند .
در واقع اهتمام ویژه به مقوله زنجیره ارزش داشتن از مرحله حلاجی تا تولید منسوجات و توجه خاص به بازارسازی، بازارداری و بازاریابی از یک سو باعث ماندگاری یزد باف شده و از سوی دیگر بانی شده تا این شرکت به سوی دروازه های جدیدی از توسعه ، تعالی و پیشرفت حرکت کند .
کارکرد این مجموعه بسان یک زنجیره به هم پیوسته ازفعالیت و کوشش، بزه را در شهر بطور قابل توجهی کاهش داده و با تامین مردم نه به روش گداپروری و دادن اعانه که به روش هدایتگری به سمت وسوی کار تولیدی باعث شده این شرکت و این شیوه مدیریت، الگویی برای دیگر واحدها و افراد خیر و مسئولین شود. بر دست اندرکاران و متولیان کشوری و دولتمردان چه واجب تر از یاری رساندن به این سرداران اقتصادی که هم نیاز را می شناسند و هم نماز و هم چگونگی نذر دادن را. امثال ضرابیه از آن فرماندهان میانه میدان هستند که دوشادوش سربازان خویش می جنگد و اگر طالب ظفر هستیم و کامیابی و رسیدن به ترقی باید این بزرگمردان را بر سر نهاده و شیوه و اسلوب مدیریتشان در نوع دوستی و گره باز کردن از مشکلات و فائق آمدن بر هر سختی و ناممکنی را ازایشان به ارث و یادگار ببریم که گر لشگر مور و ملخ توران و بدخواهان و محاصره توده توده دژخیم و فوج فوج ستمگر و فرصت سوزی و سنگ جلوی پا اندازی خناسان و حسودان هم باشد چون ناخدایی روشن ضمیر بر سکانداری باشد ساحل پیروزی چه زود در دسترس.
این پیر روش ضمیر در اقتصاد و بازار سرمایه به رادمرد صنعت ایران معرف و معروف میباشد و شهادت ما اصحاب رسانه و از قبیله خبر که به کنکاش و جستجو برای چرایی و چگونگی محبوبیت بی حد و حصر محمد ضرابیه به زادگاهش سفر کرده بودیم را بپذیرید که وی به حق و انصاف شایسته ترین این عنوان می باشد .