گزارش مجمع سرمایه گذاری مسکن پردیس برگزار گردید
گزارش مجمع سرمایه گذاری مسکن پردیس برگزار گردید

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی‌عام) مورخ 13/10/1401 در سالن همایش های مدیریت صنعتی تشکیل گردید

اقتصاد و بیمه – مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی‌عام) مورخ 13/10/1401 در سالن همایش های مدیریت صنعتی تشکیل گردید.
در این مجمع که بیش از 65/76 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای مالکی بود، که جنابان پیشرو و آیدین در مقام نظار اول و دوم و آقای مجید داداش به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 31/06/1401 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده 129 به کار خود پایان دادند.