گزارش عملکرد ۹۰ روزه مهندس محمد علی رستمی سرپرست محترم شرکت پتروشیمی آبادان
گزارش عملکرد ۹۰ روزه مهندس محمد علی رستمی سرپرست محترم شرکت پتروشیمی آبادان

۱- رکورد تولید ۴۳۰۰ تن pvc پس از گذشت یک سال و نیم بعد از بازسازی واحد ۶۰۰ ۲- رفع مشکل EDC با شرایط خرید اعتباری ۳- رایزنی با پالایشگاه جهت تسهیل دریافت خوراک و تحقق آن ۴- تسریع در تامین کاتالیست اوکسی واحد ۱۰۰۰ که باعث افزایش راندمان واحد مذکور و افزایش تولید مجتمع […]

۱- رکورد تولید ۴۳۰۰ تن pvc پس از گذشت یک سال و نیم بعد از بازسازی واحد ۶۰۰
۲- رفع مشکل EDC با شرایط خرید اعتباری
۳- رایزنی با پالایشگاه جهت تسهیل دریافت خوراک و تحقق آن
۴- تسریع در تامین کاتالیست اوکسی واحد ۱۰۰۰ که باعث افزایش راندمان واحد مذکور و افزایش تولید مجتمع گردید.
۵- تعویض هیترهای واحد ۷۰۰ قدیم ( PVC قدیم ) پس از سال ها و اورهال و احیاء راکتورها ی واحد مذکور که باعث رفع معظل هیت لاس و افزایش راندمان و کیفیت تولید PVC گردید.
۶- ساماندهی خریدهای مجتمع و جلوگیری از خریدهای غیر ضروری که باعث کاهش هزینه ها گردید.
۷- پرداخت بخشی از بدهی خوراک پالایشگاه پس از چند سال
۸- تهیه کیمیکال های مهم از منابع داخلی و جلوگیری از خروج ارز
۹- پیگیری در خصوص افزایش صادرات تولیدات مجتمع
۱۰- افزایش راندمان واحدها با ایجاد کارگروه های فنی و تشکیل جلسات تخصصی
۱۱- ایجاد امنیت و ثبات شغلی کارکنان
۱۲- برقراری پاداش افزایش تولید کارکنان پس از مدت ها(پس از گذشت سه سال)
۱۳- تشکیل کارگروه بررسی حقوق و مزایای پرسنل در جهت بهبود و افزایش سطح معیشتی کارکنان برای اولین بار
۱۴- پرداخت حقوق و مزایای معوقه چند ساله پرسنل وزارت نفتی مجتمع
۱۵- تشکیل شورای اسلامی کارگری در مجتمع برای اولین بار
۱۶- برقراری بیمه تکمیلی جهت پرسنل پیمانکاری مجتمع
۱۷- پیگیری و احیاء دریاچه نمک جهت استفاده خوراک و جلوگیری از افزایش هزینه های منابع مالی
۱۸- بازبینی دستور العمل اجرایی با هدف کنترل اقلام پر مصرف و گران قیمت
۱۹- تشکیل کمیته فروش جهت نرخ گذاری محصولات صادراتی با توجه به نرخهای جهانی