گزارش عملکرد سالانه « خبهمن»
گزارش عملکرد سالانه « خبهمن»
هم اکنون مجمع عمومی عادی سالیانه گروه بهمن با حضور اکثریت سهامداران به صورت آنلاین و حضوری در حال برگزاری است.

 

گزارش تکمیلی بزودی در سایت و نشریه