گزارش تصویری مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت پتروشيمي بوعلی.
گزارش تصویری مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت پتروشيمي بوعلی.
مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت پتروشیمی بوعلی در مورخه چهارشنبه ۲۰ مهرماه 1401با حضور بیش از 92 درصد سهامداران در محل شرکت صنایع پتروشیمی ایران برگزار گردید

اقتصادوبیمه