گزارش تصویری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری نیرو برگزار شد.
گزارش تصویری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری نیرو برگزار شد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری نیرو با حضور اکثریت سهامداران در سالن اجتماعات مدیریت صنعتی برگزار شد.