گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه سیمان سپاهان
گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه سیمان سپاهان
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان سپاهان (سهامی‌عام) مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ در محل هتل بزرگ ارم تهران- سالن نگين برگزار گردید.

اقتصادوبیمه؛

.

گزارش تکمیلی بزودی در سایت و نشریه