گزارش تصویری از چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی. (بورس، بانک و بیمه)
گزارش تصویری از چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی. (بورس، بانک و بیمه)
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی بورس و بانک و بیمه(فاینکس) ، چهارشنبه پنجم مردادماه ۱۴۰۱ با حضور فعالان صنعت بیمه و بانک یه کار خود پایان داد.