گزارش بازتاب خبری برگزاری سمپوزیوم

 • خبرگزاری ایسنا

https://www.isna.ir/news/1400041812741/

 

 • خبرگزاری تسنیم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/04/13/2532596/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AE%D9%88-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

 

 • خبرگزاری کار ایران

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1099462

 

 • خبرگزاری صدای میراث

https://www.sedayemiras.ir/13799-2/

 

 • خبرگزاری ایرنا

www.irna.ir/news/84392783/

 

 • خبرگزاری سینا پرس

https://sinapress.ir/news/119054

 

 

 • رادیو طبیب

https://radiotabib.com/tag/%D8%B3%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%85-%DB%8C%DA%A9%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C/

 

 • پایگاه خبری کار و کارآفرینی

https://karokarafarini.ir/%D8%B3%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%85-%DB%8C%DA%A9%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7/

 • اقتصاد کیش

http://eghtesad-kish.ir/image_user/pdf/3767-5.pdf

 

 • عصر اقتصاد

https://asre-eghtesad.com/wp-content/uploads/2021/07/PAGE08-3.pdf

 

 • میر نیوز

https://mirnews.ir/KhabarSocials/Details/48489

 

 • اکونومی نیوز

http://the-economy.ir/?fa/article/107395/

 

 • همشهری

https://www.hamshahrionline.ir/news/612167/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86