گروه کشتیرانی بیست و پنجمین شرکت برتر ایران شد
گروه کشتیرانی بیست و پنجمین شرکت برتر ایران شد

گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران توأم با کسب رتبه نخست در میان شرکت های حمل و نقلی کشور ، موفق به کسب رتبه بیست‌ و‌ پنجم در میان ۱۰۰ شرکت برتر ایران شد

اقتصاد و بیمه – گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران توأم با کسب رتبه نخست در میان شرکت های حمل و نقلی کشور ، موفق به کسب رتبه بیست‌ و‌ پنجم در میان ۱۰۰ شرکت برتر ایران شد.

 

به گزارش شستارسانه، بر اساس رتبه‌بندی صورت گرفته از سوی سازمان مدیریت صنعتی، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران توانست رتبه بیست و پنجم در میان صد شرکت برتر کشور را کسب نماید.

این درحالی است که این شرکت در میان مجموعه تمامی شرکت‌های حمل و نقل کشور، رتبه اول را کسب کرده است.
شایان ذکر است این رتبه بندی بر اساس اطلاعات مالی سال ۱۴۰۰ حاصل شده است.