در روزهای اخیر که قطعی و کمبود برق به مشکل اصلی مردم تبدیل شده است، گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در راستای ‏ایفای مسوولیت اجتماعی خود نسبت به مناطق میزبان صنعت، تلاش کرده است تا بخشی از کمبود برق سه منطقه ماهشهر، ‏عسلویه و ایلام را جبران کند.‏ به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی […]

در روزهای اخیر که قطعی و کمبود برق به مشکل اصلی مردم تبدیل شده است، گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در راستای ‏ایفای مسوولیت اجتماعی خود نسبت به مناطق میزبان صنعت، تلاش کرده است تا بخشی از کمبود برق سه منطقه ماهشهر، ‏عسلویه و ایلام را جبران کند.‏
به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، در منطقه ماهشهر شرکت فجر انرژی خلیج فارس که از سال ‏‏1398 اقدام به تخصیص بخشی از برق تولیدی خود به شبکه مصرفی استان خوزستان کرده است، در روزهای اخیر نیز این روند ‏را ادامه داده و نسبت به تامین لحظه‌ای بیش از 500 مگاوات برق شبکه مصرفی برق این استان در فصول گرم سال اقدام کرده است.‏
همچنین شرکت مبین انرژی خلیج فارس در عسلویه نیز به صورت میانگین به صورت لحظه‌ای 65 مگاوات برق مورد نیاز ‏شهرستان عسلویه را تامین می‌کند که با توجه به افزایش مصرف برق در برخی ساعات و روزها این میزان تامین برق، افزایش ‏می‌یابد.‏
همچنین در ایلام شرکت پتروشیمی ایلام به صورت لحظه‌ای اقدام به تامین 20 مگاوات برق مورد نیاز استان ایلام کرده است.‏
گفتنی است این اقدامات توانسته است موجب کاهش قطعی برق در این مناطق شود و برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش تامین برق مورد ‏نیاز این مناطق از سوی شرکت‌های گروه ادامه دارد.‏