گرامیداشت هجدهمین سالروز تاسیس بیمه رازی
گرامیداشت هجدهمین سالروز تاسیس بیمه رازی

سالروز تاسیس بیمه رازی را در مقام اولین شرکت بیمه خصوصی ایران خدمت کلیه ارکان شرکت علی الخصوص مدیر عامل فرهیخته ، معاونت های فنی و سرمایه گذاری کاردان ، روابط عمومی پویا و کارکنان متعهد و متخصص آن تبریک عرض مینماییم . روابط عمومی گروه رسانه ای اقتصاد وبیمه

سالروز تاسیس بیمه رازی را در مقام اولین شرکت بیمه خصوصی ایران خدمت کلیه ارکان شرکت علی الخصوص مدیر عامل فرهیخته ، معاونت های فنی و سرمایه گذاری کاردان ، روابط عمومی پویا و کارکنان متعهد و متخصص آن تبریک عرض مینماییم .

روابط عمومی گروه رسانه ای اقتصاد وبیمه